Warning: A non-numeric value encountered in /home/magyshu1/public_html/wp-content/themes/Divi/functions.php on line 5841

ÚJABB SIKERES NEMZETKÖZI TALÁLKOZÓ BUDAPESTEN !

A Norvég Ingatlanos Tulajdonosok Szövetségének magyar Elnöke Batta Péter úr hazai kötődése révén igazán izgalma és tartalmas, a magyar vendéglátásra épülő Konferenciát kívánt szervezni Európai Tagszervezetének a Magyar Ingatlan Tanáccs közreműködésével. Így az UIPI (Ingatlantulajdonosok Nemzetközi Egyesülete, székhelye Brüsszel frekventált részén a Rue du Lombardon található) nevű európai szervezet Budapesten tartotta kihelyezett ülését és konferenciáját, „Az ingatlan, az épület és a ház tulajdonjoga Magyarországon” címmel. A MIT és két tagszervezete a Magyar Ingatlan- és Létesítmény-gazdálkodók Szövetsége (MIGSZ), valamint a Társasházak és Társasházkezelők Országos Egyesületének (TTOE) partnerségével 2011. február 18-20.-a között. Az esemény külön érdekessége, hogy az UIPI tárgyévben, illetve a közeljövő legnagyobb kihívásának a Bérlakás helyzet európai, ezen belül országonkénti alakulását tekinti. Ez abban is megnyilvánult, hogy prezentációk során ez a téma lett fókuszálva.

A Konferencia helyszíne Budapesten volt a Hotel AMBRA szállodában, amely kiváló helyszínnek bizonyult, mindhárom napon, úgy a Konferenciára, mint a Konferencia során megtartott VB, illetve teljes Munkabizottsági üléseiknek.
  
Az első napon színvonalas prezentációban felvilágosítást adtak a nemzetközi szervezet munkájáról és feladatairól bemutatásra került maga a szervezet, amelyet 1923-ban alapítottak és jelenleg 16 ország a tagja. Nevezett országok képviselője a szervezet elnöke Stratos Paradias ügyvéd úr, aki egyben a görög ingatlanszövetség elnöke is, nyitotta, meg és élvezetesen mutatta be a brüsszeli székhelyű nemzetközi non-profit egyesület működését.
Ezt követően mutatkozott be a Magyar Ingatlan Tanács, illetve két tagszervezete. Elsőként dr Németh Miklós a Magyar Ingatlangazdálkodók Szövetségének és az uniós CEAB főtitkára a tulajdonosi és bérleti piacról tartott előadást, illetve mutatta be a magyar Szövetség szakmai munkáját. Prezentációjában kitért arra is, hogy szakma képviselőinek választ kell adni a főbb kihívásokra. Úgy vélte, a kihívások nagy részére tudunk közös válaszokat adni. Meg kell erősíteni az igényt, hogy új stratégiákat találjunk és pozicionáljuk a szakmát, és megfelelő helyet találjunk a piacon, valamint ki tudjuk elégíteni a tulajdonosok és a bérlők kívánságait és elvárásait. Amelyek természetesen növekvőben vannak, ezzel együtt jobban eleget kell tennünk, a jogi körülményeknek és műszaki feltételeknek, valamint ehhez kell igazítanunk a kommunikációs eszközöket, ahhoz hogy a kapcsolatot tartani tudjuk.
Ezt követően Dr. Bék Ágnes Elnök Asszony is megérkezett, aki bemutatta a Társasházak és Társasházkezelők Országos Egyesületének tevékenységét, sikeres szolgáltatásait, külön felhívva a figyelmet a szakmai konzultációk fontosságára, a tárgyévben lebonyolításra kerülő 14 állomásos Road Showra, valamint a szakmai munkájuk eredményeként létrehozott útmutatóra. Szemmel láthatóan az elmondottak elismerést hoztak a szervezetnek, amely másnapra meghívást kapott az UIPI VB ülésére.
A magyar ingatlanszakmai blokkot dr Sztranyák József a Magyar Ingatlan Tanács elnöke a 13 szakmai szervezettel és húszon felüli együttműködő partnerrel rendelkező Szövetséget és annak munkáját mutatta be. Külön kiemelve azt a prioritást, hogy meglévő színvonalas hazai és nemzetközi ingatlanszakmai tevékenységei mellett a Tanácsot alapító szervezetek fő feladata az egységes ingatlankamara létrehozása és annak szervezetének mielőbbi felállítása. Ez a szerveződés fő motívuma, és ezt kívánják megvalósítani a hazai szakma támogatása mellett.
Érzékeltetve, hogy erre nem érdemtelenül pályáznak, hiszen az elmúlt években aktivitása révén itthon és külföldön egyaránt kivívta az ingatlanszakma számára azt a pozíciót, hogy számolnak vele. A magyar gazdasági és tágabban értelmezett ingatlan-iparági szakmai körben kikérik a véleményét, megkerülhetetlen tényező lett, külföldön is elismerést szerezve keresi tagjai számára a munkalehetőséget, az utóbbi években kiterjesztve ezt Afrikára és a Nyugat-Balkánra. A foglalkoztatottság növelése mellett ismertetésre került az is, hogy a jelenlegi Bérlakás helyzet megoldására is a fogyasztók és a szakma érdekében konkrét stratégiai tervet és Cselekvési Programot dolgoztak ki, amely alapvetően megmozgatja a szakmát és egy új szolgáltatás bevezetésével minőségi szolgáltatást, nyújt. De szó esett még a MÉTP keretében működő Városok és Épületek Fókuszterületben végzett koordinációs tevékenységéről a MIT-nek, amelynek során az előadás átvezetésre került az este másik résztvevőjének, Kozák Melindának.
Aki Magyar Építésügyi Technológiai Platform igazgatója és az ÉMI Kht Szentendre projektjének menedzsere, aki a Duna -kanyar frekventált területén lévő tudásközpontot is bemutatta előadásában.
A konferencia végén a kérdések a magyar ingatlanpiac struktúrájára, bérleti és tulajdonviszonyok ismertetésére valamint az egyes országok részéről (pl. Norvégia) fennálló finanszírozási gondokra helyeződött át.
A norvég elnök asszony  hazájának 60%-os tulajdonosi és 40% bérleti arány van a lakóingatlan piacon és Norvégiában karhatalom útján lehet a nem fizető bérlőket kitenni a bérbeadó ingatlanából. Megemlítésre került, hogy a MIT-ben is elkészült Bérlő-, bérbeadói jogviszony is hasonló princípiumokra épült.
A rendezvényen részt vett Görögország Magyarországra akkreditált nagykövete Spyridon N.Georgias úr is.

A tartalmas Konferenciát követően az este Batta Péter úr törzshelyének számító Belcanto étteremben nagyon hangulatosan zárult, az UIPI mediterrán tagjai elénekelték országaik ismert dalait, Stratos Elnök úr zongorakísérete mellett.
A másnap délelőtti kultúrprogram Szentendre nevezetességeinek megtekintésével kezdődött, majd egy nevezetes étteremben Rab Rábyban a kulturális élvezettekkel folytatódott. Ezt követően a délután megint a munkáé volt.

VB, illetve teljes Munkabizottsági üléseken 16 ország képviselői tanácskoztak és adtak felvilágosítást, döntöttek a nemzetközi szervezet tárgyévi munkájáról és feladatairól. Ebben kiemelt helyzetet kapott az Európában is kiemelkedő jelentőségűvé váló bérlő-bérbeadói jogviszony szabályozása és a tagépítés az ún. Kelet európai blokk országaiból. A formális és informális beszélgetések során többször merült fel a MIT integrálódására vonatkozó kérés a szövetségükbe, amelynek elvi akadálya nincs, de mivel ernyőszervezetről lévén szó, helyesebbnek vélték a felek, ha egy a UIPI-hez szakmailag szorosabban kötődő MIT tagszervezete révén történik a kapcsolódás. Így a kihelyezett UIPI VB döntés alapján előzetesen felvételre került a Társasházak és Társasházkezelők Országos Egyesülete, amely természetesen a Magyar Szövetség tavaszi Közgyűlése után válik jogerőssé.

Az este, megint a kulináris élvezeté volt, ahol a vendégek nem győzték köszönni a magyar partnerek és vendéglátók sokirányú támogatását, szakmai relevanciáját, míg másnap a találkozó egy színvonalas városnézéssel zárult, annak az ígéretével, hogy talán ez évente ismételhető. Az elismerést Batta Péter úr és magyar partnerei – házigazdái jólesően nyugtázták.

k.m.f.