Warning: A non-numeric value encountered in /home/magyshu1/public_html/wp-content/themes/Divi/functions.php on line 5841

LAKÁSSZÖVETKEZETEK ÉS TÁRSASHÁZAK ÉRDEKKÉPVISELETI SZAKMAI SZÖVETSÉGE

Budapest, 2009. 04. 22.

14/2009. sz. Körlevél

Tárgy: Számviteli törvény szerinti beszámolók megküldési és közzétételi rendje 2009. május 1. után.

Tisztelt Elnök Úr/Nő!
Tisztelt Közös Képviselő Úr/Nő!

A számviteli törvény szerinti beszámolók megküldési és közzétételi rendje 2009. május 1. után megváltozik.

A megküldés menetéről és az informatikai feltételekről bővebben a www.e-beszamolo.irm.gov.hu oldalon olvashat.

Felhívjuk a figyelmet, hogy 2009. május 1-jét követően a számviteli törvény szerinti beszámolók benyújtása kizárólag elektronikus úton történhet az IRM honlapján ismertetett módon.

A 2009. május 1. után postai úton beérkezett papír alapú beszámolókat a minisztérium a feladónak visszaküldi.

A Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 154. §-a értelmében minden kettős könyvvitelt vezető vállalkozó köteles az éves beszámolóját a letétbe helyezéssel (cégbíróság) egyidejűleg közzétenni.

224/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet
a számviteli törvény szerinti egyes egyéb szervezetek beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól

20. § (1)

A cégbíróságon bejegyzett egyéb szervezet, közhasznú egyéb szervezet, függetlenül az általa alkalmazott könyvvezetés módjától, köteles a jóváhagyásra jogosult testület által elfogadott beszámolóját [egyszerűsített beszámolót, közhasznú egyszerűsített beszámolót, egyszerűsített éves beszámolót, közhasznú egyszerűsített éves beszámolót, a Tv. szerinti éves beszámolót, a Tv. szerinti egyszerűsített éves beszámolót (a továbbiakban: beszámoló)] – kötelező könyvvizsgálat esetén a könyvvizsgálói záradékot vagy a záradék megadásának elutasítását is tartalmazó független könyvvizsgálói jelentéssel együtt – az adott üzleti év mérlegfordulónapját követő 150 napon belül letétbe helyezni ugyanolyan formában és tartalommal, mint amelynek alapján a könyvvizsgáló a beszámolót felülvizsgálta.
A számviteli törvény szerint benyújtott beszámolókról a Céginformációs Szolgálat kérelemre tájékoztatást ad, egyúttal biztosítja az ezekbe való ingyenes betekintést.
Az elektronikus úton való megküldéssel a cég eleget tesz a letétbe helyezési és közzétételi kötelezettségének is, így nem kell a beszámolót külön a Cégbírósághoz is benyújtani.
Az elektronikus beszámoló Ügyfélkapun keresztüli megküldéséhez nem szükséges elektronikus aláírással rendelkeznie a beküldőnek.

A beszámoló megküldésére jogosult személy:
A beszámolót a cégnek az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 7. §-ának (2) bekezdése szerinti képviselője küldheti meg a Céginformációs Szolgálat részére:
„(2) Jogi személyt és jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezetet az adóhatóság előtt a rá vonatkozó szabályok szerint képviseleti joggal rendelkező személy, a képviseleti jogosultságát igazoló nagykorú alkalmazott, jogtanácsos, továbbá ügyvéd, ügyvédi iroda, európai közösségi jogász, adószakértő, okleveles adószakértő, adótanácsadó, könyvelő, számviteli, könyvviteli szolgáltatásra vagy adótanácsadásra jogosult gazdasági társaság, illetőleg egyéb szervezet alkalmazottja, tagja képviselheti.”

Az elektronikus beszámoló megküldéséhez elengedhetetlen, hogy a megküldő rendelkezzen kormányzati portál Ügyfélkapus hozzáféréssel. Amennyiben a megküldőnek nincs Ügyfélkapus hozzáférése, akkor azt létre kell hoznia. (Bővebb információk a http://www.magyarorszag.hu/ugyfelkapu/regisztracio oldalon találhatók.)

A beszámolónak a Számviteli törvény előírásainak megfelelően kell elkészülnie, a beszámoló egyes részei az erre alkalmas tetszőleges program(ok)kal elkészíthetők, azonban a beszámolót képező, csatolt dokumentumoknak meg kell felelnie az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium által közzétett műszaki követelményeknek.

Az elektronikus beszámoló megküldésének általános és technikai feltételei:
Elektronikus űrlap és űrlap kitöltő program
A beküldőnek le kell töltenie és telepítenie kell  az elektronikus űrlap kitöltő programot, illetve az elektronikus űrlapot.
Kérjük az elektronikus űrlap kitöltési útmutatóját figyelmesen olvassák át.

Amennyiben informatikai szempontból helytelenül kitöltött elektronikus űrlapot küldenek be akkor az elektronikus űrlap (és csatolmányai) nem kerülnek befogadásra. Erről a tényről a céginformációs szolgálat elektronikus úton tájékoztatást küld a beküldő számára.
Ebben az esetben a beszámoló nem kerül a honlapon megjelenítésre.
 
A céginformációs szolgálat az elektronikus űrlapot az alábbi esetekben nem fogadja be:
ˇ    A Magyar Államkincstár által kibocsátott közzétételi költségtérítés befizetését tanúsító igazolás nem/ vagy nem megfelelő formátumban lett az elektronikus űrlaphoz csatolva.
ˇ    A megjelölt mellékletek száma nem egyezik a ténylegesen csatolt mellékletek számával.
ˇ    Az elektronikus űrlap kötelezően kitöltendő rovata egyáltalán nem, vagy nem megfelelően lett kitöltve.
Számítástechnikai feltételek
Az ügyfélkapus hozzáférésen túl az alábbi feltételekkel kell rendelkeznie:
ˇ    A nyomtatványkitöltő működésének minimális technikai feltételeit az alábbi helyen tekintheti meg: http://www.apeh.hu/ebevallas/ugyfelkapu/techfelt.html
ˇ    Internet kapcsolat (ADSL, kábeles internet, vagy más szélessávú kapcsolat ajánlott).

Az e-beszámoló csatolására vonatkozó műszaki követelmények:
A csatolt dokumentumoknak meg kell felelnie az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium által közzétett műszaki követelményeknek.
Műszaki követelmények:
ˇ    Az e-beszámoló csatolmány/ dokumentum csak PDF formátumú lehet.
ˇ    Az e-beszámoló csatolmány/ dokumentum előállítása során nincs helye a papír alapú beszámoló képi formátumú elektronikus okirattá történő átalakításának. (C tv 18. § (1)) Szkennelés útján TILOS előállítani az e-beszámoló csatolmányt.
ˇ    Az e-beszámoló csatolmány/ dokumentum fájl elnevezésének az alábbi formátumnak kell megfelelnie:
ˇ    cegnev_merleg.pdf
ˇ    cegnev_eredmenykimutatas.pdf
ˇ    cegnev_kiegeszito_melleklet.pdf
ˇ    cegnev_adozott_eredmenyfelhasznalas_hatarozat.pdf
ˇ    cegnev_konyvvizsgaloi_jelentes.pdf
ˇ    Az e-beszámoló csatolmány/ dokumentum lehetőleg ne tartalmazzon üres oldalakat
ˇ    A csatolás előtt , ellenőrizze a csatolmány/dokumentum méretét. A csatolmányok összes mérete nem haladhatja meg a 20 MB-ot.
PDF formátum előállítására számos alkalmazás található az interneten. Például az alábbi alkalmazással is előállíthat PDF formátumot.
ˇ    PDFCreator (A program angol nyelvű honlapja: http://www.pdfforge.org/products/pdfcreator)

Felhívjuk tisztelt figyelmüket, hogy amennyiben informatikai szempontból nem szabályszerűen (pl.: nem megfelelő formátumban) küldik meg  az e-beszámolót és mellékleteit, úgy a beszámoló nem kerül befogadásra és közzétételre.

Erről értesítést küldenek és a beszámolót haladéktalanul, – a jelzett hibák kijavítása után – ismételten meg kell küldeni. a hivatalnak.

A költségtérítés megfizetése az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium Magyar Államkincstárnál vezetett számlájára történik.
A beszámoló elektronikus benyújtása esetén a költségtérítés megfizetése elektronikus úton történik az illeték és a közzétételi költségtérítés elektronikus úton történő megfizetéséről a cégeljárásban és más cégügyekben szóló 25/2006. (V.18.) IM rendelet szabályai szerint.
Közzétételi díj: valamennyi cégforma esetében 3000 Ft

A beszámoló benyújtását megelőzően letölthető a Magyar Államkincstár honlapjáról a költségtérítési utalvány-minta, mely tartalmazza a befizetéshez szükséges adatokat:
ˇ    az egyedi ügyazonosító számot,
ˇ    a költségtérítési számla számát és tulajdonosának nevét,
ˇ    a költségtérítés összegét (3000 Ft cégformától függetlenül)

Az utalvány-mintán rögzített adatok alapján, a közlemény rovatban az ügyazonosító számra történő hivatkozással banki úton elektronikusan kell megfizetni a költségtérítést, a beszámoló benyújtását megelőzően.

Kérem fentiek szíves tudomásulvételét!

Tisztelettel:
Ujj Attila
elnök

Elérhetőségek:

IRM CÉGINFORMÁCIÓS SZOLGÁLAT ÜGYFÉLSZOLGÁLAT
A Céginformációs Szolgálat Ügyfélszolgálati Irodája
1051 Budapest, V. Nádor u. 32.
Ügyfélfogadás ideje:
Hétfő, szerda: 9.00-13.00
Kedd, csütörtök: 10.00 -15.00
Telefax: 06-1-269-3924, 06-1-332-8902

Beszámolókkal kapcsolatos ügyintézés telefonszáma: 06-1-354-3018, 06-1-354-3019
Általános információkkal kapcsolatos telefonszám: 06-1-354-2640, 06-1-354-2641, 06-1-354-2642
E-mail: e-beszamolo@irm.gov.hu
Honlapcím: http://e-beszamolo.irm.gov.hu/

Kormányzati Ügyféltájékoztató Központ (Ügyfélvonal)
Az Ügyfélvonal telefonszáma:
Magyarországról: 189
Külföldről: +36 1 452-3622
Magyarországról: +36 1 452-3621
Külföldről: +36 1 452-3621
E-mail: 189@ugyfelvonal.hu
Honlap cím: http://www.magyarorszag.hu/ugyfelvonal/