Warning: A non-numeric value encountered in /home/magyshu1/public_html/wp-content/themes/Divi/functions.php on line 5841
Sajtóközlemény
a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Klímabarát Otthon
pályázati felhívásához

A Lakásszövetkezetek és Társasházak Országos Szövetsége (LOSZ) és a Lakásszövetkezetek és Társasházak Érdekképviseleti Szakmai Szövetsége (LÉTÉSZ) szakmai koordinációja mellett, a hazai ingatlanszakma 11 meghatározó szervezetét tömörítő Magyar Ingatlan Tanács, a Társasházak és Társasházkezelők Országos Egyesülete, a Magyar Ingatlan- és Létesítmény-gazdálkodók Szövetsége, az Ingatlangazdálkodók Egyesülete, a Társasházi Közös Képviselők Egyesülete

sajtóközleménye

az újra indult, és a napokban a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium által közzétett iparosított technológiával épült lakóépületek széndioxid kibocsátás csökkentését eredményező energiahatékonysági felújítást megvalósító pályázati felhívásról.

Az ingatlanszakmának, illetve a lakásszövetkezetek és társasházak érdekkörébe tartozó szakmai érdekképviseleteknek jelentős szerepük volt a pályázati felhívás megjelenésében, miután az elmúlt, közel egy éves időszakban nem volt olyan illetékes kormányzati fórum, ahol e szervezetek ne tették volna szóvá a 2009. évi lakóépület energetikai célú korszerűsítési pályázat kiírásának szükségességét.

Mint ismeretes, a Magyarország által is ratifikált ENSZ Éghajlat változási Keretegyezmény Kiotói Jegyzőkönyvének értelmében a Magyarország rendelkezésére álló CO2 kontingens felesleg értékesítéséből származó bevételt – a Zöld Beruházási Rendszeren keresztül – az üvegházhatású gázok hazai kibocsátásának csökkentésére, és energia-megtakarítást eredményező (iparosított technológiával épült lakóépületek) felújítására kell fordítani.

A lakás- és ingatlanügyben érintett képviseletek legutóbbi felmérése szerint, a CO2 kontingens eladásából származó minden elnyert 1 milliárd forint pályázati támogatás megközelítőleg 3 milliárd forint forgalmat generál az ingatlangazdaságban, és közvetett módon a KKV szektorban!

Figyelembe véve, hogy az igénybe vehető állami támogatás mértéke a bekerülési költség egyharmada (lakásonként legfeljebb 500.000 forint), a következő évben akár 18 ezer panellakás is felújításra kerülhet – amennyiben a lakóközösségek illetve az önkormányzatok képesek a saját részüket biztosítani!

A program hasznot hoz:
o    az Államnak: a beindított beruházásokból először bevétele keletkezik (pl. társasági adó, ÁFA), csak utána származik kiadása (támogatások);
o    az Önkormányzatoknak: iparűzési adó bevételre tesznek szert;
o    a KKV szektornak: a lakóközösségek / önkormányzatok részéről újabb megrendeléseket kapnak, amely a munkahelyek megtartását és a válság átvészelését teszi lehetővé;
o    a lakosságnak: a felújítás költségei egyharmad idő (néhány év) alatt megtérülnek

Mindezekre tekintettel a sajtóközleményt aláíró ingatlan és lakásügyben érintett érdekképviseleti szervezetek az általuk a tárgyévben eddig is folyamatosan igényelt pályázati felhívás közzétételét támogatják, és az elvárt igényeiknek megfelel a tárca által kiírt zöldberuházási rendszer Klímabarát Otthon pályázati konstrukció. Egyúttal szükségesnek tartják, hogy a 2009. évi pályázat kiírója – a KVVM – a közvéleményt, a potenciális pályázókat ;s az egyéb érintetteket hivatalosan tájékoztassák arról, hogy a korábbi rendszerben – az ÖM-nél – a pályázók ezentúl a KVVM-nél is pályázhatnak.
Hasonlóan kiemelt jelentőségűnek tartjuk, hogy az Önkormányzati Minisztérium szorgalmazza a helyi képviselőtestületeket tárgyi ügyben a döntéshozatalra.

A szakmai érdekképviseletek a pályázati felhívás közzétételének üdvözlése mellett azonban sajnálatosnak tartják, hogy a pályázat kiírója az érintett szakmai társadalmi civil szervezetekkel előzetesen nem egyeztetett, és a pályázati kiírás szerint a pályázóknak rövid idő áll rendelkezésükre a sikeres pályázat benyújtásának előkészítésére, és a pályázati feltételeknek megfelelő szakmailag megalapozott pályázati anyag összeállítására. A pályázati felhívás utal arra, hogy a pályázók igényelhetik a helyi önkormányzati támogatást is, azonban kétséges, hogy a 2009. augusztus elejétől közzétett pályázati felhívás alapján a helyi önkormányzatok kellően fel tudnak-e készülni a zöldberuházási rendszer Klímabarát Otthon pályázati konstrukció támogatására.

A lakásszövetkezeti, társasházi házkezelő, az ingatlangazdálkodó- és ingatlankezelő, valamint létesítményfelelős szervezetek iparosított technológiájú lakóépületei korszerűsítésének pályázati rendszerben való támogatása továbbra is kiemelt érdekképviseleti cél, és örvendetes, hogy a kormányzat a korábbiakban szorgalmazott, ezirányú érdekképviseleti megkeresésekre intézkedett, és a megfelelő műszaki feltételek teljesítése esetén fontosnak tartja az energiahatékonysági lakóépület korszerűsítési folyamatot. A most közzétett pályázati felhívás mellett azonban szükséges és indokolt szóba hozni, hogy jelentős számú lakásszövetkezet és társasház kapott értesítést az Önkormányzati Minisztériumtól a korábban benyújtott pályázataik befogadásáról. Ezeknek az értesítéseknek a további sorsa azonban még nem ismert, és zavarólag hat a már befogadott, de még szerződéssel alá nem támasztott pályázatok sorsára az új pályázat kiírása. Az ingatlan és lakásügyben érintett társadalmi civil szervezetek minderre tekintettel határozottan igénylik, hogy velük, a lakásügyért felelős tárca a Nemzeti Lakáspolitikai Tanácsadó Testület útján az ágazatot érintő valamennyi kérdésben kellő időben, de mindenképpen a meghozandó intézkedéseket megelőzően folytasson konzultációt. A sikeres lakáspolitika, és egy eredményes és hatékony lakóingatlan korszerűsítési pályázati támogatási rendszer csak az érdekképviseleti és kormányzati szervek hatékony együttműködése útján lehet sikeres.

A sajtóközleményt közzétevő szervezetek célja a lakóközösségek és önkormányzatok figyelmének felkeltése a lehívható pályázati forrásra – legfőképpen a rövid leadási határidőre tekintettel!

Budapest, 2009. augusztus 5.

 Farkas Tamás
LOSZ elnök  
 dr. Sztranyák József
MIT elnök
Ujj Attila
LÉTÉSZ elnök   
 Keresztély Dezső
MIGSZ elnök
 Bék Ágnes
TTOE elnök  
 
Vitárius Gábor
IGE elnök