Warning: A non-numeric value encountered in /home/magyshu1/public_html/wp-content/themes/Divi/functions.php on line 5841

Rólunk

“Az ingatlan szakma összefogott”
 
2005. április 1-jén Budapesten megalakult a Magyar Ingatlan Tanács ( Magyar Ingatlanszakmai Szervezetek Országos Szövetsége (továbbiakban rövidítve: MIT), melyet gyakorlatilag a Magyar Ingatlanfórum szakmailag egységesen gondolkodó társadalmi szervezetei alkotnak.

A szövetség célja: a szakma társadalmi elismertségének növelése; az ingatlanszakma egységes szakmai és érdekképviselete.

 
A MIT szervezeti felépítését tekintve a legszélesebb demokratikus felépítést biztosító küldöttgyűlési rendszerben működik -ez szervezetenként 3 fős képviselet mellett egyenlő szavazati jogot biztosít képviseleti szinten a döntéseknél -, két küldöttgyűlés között azonban öt fős Elnökség irányítja a munkát egy elnök, négy alelnök segítségével. Az elnökség munkáját két közgyűlés között egy 3 tagú Ellenőrző Bizottság felügyeli. A hatékonyabb munka érdekében a szakmai ügyekért külön Szakmai Tanácsadó felel, míg a stratégia kérdések kimunkálásáért egy nagy szakmai presztízzsel rendelkező Stratégiai Főtanácsadó és 2008 januárjától Kommunikációs és PR tanácsadó a felelős.
Az elmúlt években felgyülemlett és megoldásra váró legfontosabb ingatlanszakmai kérdéseket Közgyűléseinken és a mindennapokban, úgy tűnik, sikerült sorba rendezni. Taglétszámunk és együttműködő partnereink száma folyamatosan gyarapodott. Jelenleg tagszervezeteink száma 9, az együttműködő partnereink száma 27.
A szövetség célja: a szakma társadalmi elismertségének növelése; az ingatlanszakma egységes szakmai és érdekképviselete.
Ezen belül:

  • az egyéni tagságon alapuló autonóm, hivatásrendi, szakmai kamara létrehozásának elősegítése;
  • nemzetközi kapcsolatok felvétele, ápolása, fejlesztése, a magyar ingatlanszakma képviselete, tapasztalatcsere elősegítése, ismeretanyag bővítése, az ingatlanszakma oktatási színvonalának javítása és a szakmai követelményrendszer súlypontjainak kialakítása;
  • rendszeres és jó kapcsolatok kialakítása a magyar gazdasági élet szereplőivel, a társszakmák képviseleti szerveivel, a sajtóval, a kormányzati tényezőkkel, a szakmához kapcsolódó hatóságokkal és egyéb szervezetekkel – különös tekintettel a szakma és a fogyasztói társadalom védelmére az ingatlanmaffia tevékenységgel szemben;
  • az ingatlanszakma hazai és külföldi módszereinek elemzése, közös fellépés és eljárások kidolgozása, a szervezetek szakmai önállóságának megtartása mellett;
  • a szövetség kizárólag szakmapolitikával foglalkozik, miközben a társadalmi, gazdasági folyamatokban igényt tart szakmai ismeretének hasznosítására.

Kormányzati kapcsolatainkat illetően, természetesen együttműködünk a mindenkori kormánnyal a szakmai kompetenciánk mentén elősegítve az ország előtt álló feladatok megvalósítását.

A Magyar Ingatlan Tanács már évek óta keresi és találja meg a lehetőségeket, hogy minél hatékonyabban tudjon részt venni a gazdasági folyamatokban, tagjai szakértelme révén elismerést szerezni a szakmának. Az ÉMI gesztorságában megvalósuló Magyar Építésügyi Technológiai Platform Városok, épületek, építmények szakterületének koordinátori feladatait látjuk el.

Számos szakminisztériummal szoros szakmai együttműködést alakítottunk ki az elmúlt időszakban, ezáltal szakmai segítséget tudunk nyújtani a szakhatóságoknak, az irányítószerveknek és a vállalkozásoknak.

A NEMZET előtt álló gazdasági feladatok gyakorlati megvalósítása érdekében nemzetközi szakkiállításokon és konferenciákon vesz részt az ingatlan szakma, amelyet a Magyar Ingatlan Tanács (Magyar Ingatlanszakmai Szervezetek Országos Szövetsége) kiemelten támogat.

Az igényes szakmai megjelenéshez nélkülözhetetlen a szakmai tudásunk, az elmúlt évben is így értékelték hazai és külföldi vendégeink, vagyis a szakmai közvélemény. Elismerésünket mi sem bizonyítja jobban, minthogy az European Property Federation beli tagságunk révén résztvettünk az EU 2014-2020 időszakában érvényesítésre kerülő ingatlan iparági irányelvek előkészítésében, nemegyszer sikeresen módosítva az eredeti javaslatban foglaltakat.

Az ingatlanszakma részéről az előkészítést már ideje korán elkezdtük, és az “i”-re a pontot 2011-ben kezdtük el felteeni, amikor is REAL ESTATE SUMMIT néven az európai ingatlan iparág telejes szakmai spektruma megjelent a nemzetközi konferenciánkon. Ekkor kezdtük előkészíteni a négy eu-s országot érintő épületenergetikai célprogramunk kidolgozását, melynek során terveink szerint 1000 MW teljesítményű virtuális erőmű jön létre azzal, hogy ezen országokban 1000 iskola komplex épületenergetikai felújítása valósul meg. Az idén a 2014-2020 időszakának irányelveinek tervezési kontrolljaként a Barcelónai Meeting Point elnevezésű szakami konferencián ismertettük a EP elfogadása előtt, az EPF által szervezésében onálló blokkban. Úgy gondoljuk, ezek az igazi kihívások és lehetőségek mind az ország, mind a szakma részére.

 
Itt tartunk most, amennyiben bármilyen további kérdés, észrevétel van, készségesen állunk rendelkezésre a 06-20-9651-961 mobil telefonszámon, illetve a MIT tagszervezeteinek titkárságán.

Továbbá email-ben az jozsef.sztranyak.dr@magyaringatlantanacs.hu címen. honlapunk címe: http://www.magyaringatlantanacs.hu

Budapest, 2012. december 29.

 
Magyar Ingatlan Tanács