Warning: A non-numeric value encountered in /home/magyshu1/public_html/wp-content/themes/Divi/functions.php on line 5841

LAKÁSSZÖVETKEZETEK ÉS TÁRSASHÁZAK

ÉRDEKKÉPVISELETI SZAKMAI SZÖVETSÉGE

E L N Ö K                                         

 

Tárgy: Pályázati felhívás a KvVM által kiírt  „Klímabarát Otthon” pályázatra

 

 

Budapest, 2009. 07. 31.

 

28/2009. sz. Körlevél

 

Tisztelt lakásszövetkezeti Elnök úr/nő!

Tisztelt társasházi Közös Képviselő úr/nő!

 

Örömmel tájékoztatjuk, hogy a Kormány jóváhagyta a 2009. évi felújítási pályázatok programját és pénzügyi kondícióit.

Az iparosított technológiával épült lakóépületek széndioxid-kibocsátás csökkentést és energiamegtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának támogatását szolgáló pályázat tárgya:

A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium (a továbbiakban: KvVM) a meglévő lakóépületek széndioxid-kibocsátás csökkentését eredményező energiahatékonysági felújítását megvalósító beruházások támogatására vonatkozó pályázati felhívást tesz közzé az alábbi tartalommal. A pályázat keretén belül támogatható az 1992. július 01. előtt kiadott építési engedély alapján iparosított technológiával épített lakóépületek energia-megtakarítást eredményező felújítása, illetve ezen lakóépületek gépészeti rendszereinek, berendezéseinek felújítása és korszerűsítése, valamint megújuló energiafelhasználás növelése céljából történő berendezések telepítése. A pályázat szempontjából iparosított technológiával épült lakóépületnek tekintendő a panel, a közép- és nagyblokk, az alagútzsalu, az öntött, a vasbeton vázas és az egyéb, előre gyártott technológia felhasználásával épített lakóépület. A 121/2009. /VI. 11./ Korm. rendeletben nevesített pályázatok esetén a hivatkozott kormányrendelet előírásait kell alkalmazni. A pályázat tárgya csak teljes épület, vagy dilatációval határolt épületrész /a továbbiakban épület, vagy épületrész/ lehet.

 

1./ Támogatás igénybevételére jogosultak köre.

Jelen pályázati forrásból támogatást kaphatnak:

ˇ        lakásszövetkezetek,

ˇ        társasházak,

ˇ        helyi önkormányzatok saját tulajdonú bérházaik széndioxid-kibocsátás csökkentést és energia-megtakarítást eredményező felújítására.

 

2./ Támogatható tevékenységek köre.

 

A ZBR keretében minden olyan energiahatékonysági intézkedés támogatható, melynek széndioxid-kibocsátás csökkentése mérhető, illetve energetikai hatékonyságjavító hatása az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló 7/2006. /V. 24./ TNM rendelet szerint igazolható. A beruházást követően  az épület az eredetinél lényegesen jobb széndioxid-kibocsátási adatokkal és energiahatékonysággal kell rendelkezzen.

 

A támogatható tevékenységek a következők:

ˇ        Nyílászárók energia-megtakarítást eredményező felújítása vagy cseréje.

ˇ        Homlokzatok és födémek hőszigetelése.

ˇ        Épületgépészeti rendszerek korszerűsítése, felújítása /fűtés, HMV, szellőzés, hővisszanyerős szellőzés, társasház közös villamos hálózata, felvonók/.

ˇ        A megújuló energiafelhasználás növelése, a hagyományos energiahordozók megújuló energiaforrásokkal való helyettesítésére irányuló beruházások az energiatermelésre, a tárolásra, az energia szállítására és a hálózatba való esetleges visszatáplálásra.

ˇ        Az épületek nyári hővédelmének javítása, árnyékoló, vagy árnyékvető szerkezetek beépítése /gépi hűtés nem támogatható/.

ˇ        Az épületek lodzsáinak beüvegezése a szoláris nyereségek passzív hasznosítására.

 

3./ A pályázattal elnyerhető támogatás.

 

A támogatási rendszer úgy lett kialakítva, hogy komplex felújításokra motiváljon, felkínálva a KlímaBÓNUSZ kiegészítő támogatás lehetőségét a pályázóknak. Ennek megfelelően a támogatás többszintű, az alábbiak szerint:

 

Alaptámogatás /költségarányos támogatás/

Valamennyi érvényes pályázat esetén igénybe vehető állami támogatás, melynek mértéke a támogatás szempontjából elismerhető /elszámolható/ bekerülési költség egyharmada, de lakásonként legfeljebb 500.000.- Ft lehet.

Az igényelt állami támogatás lakásonkénti mértékénél minden esetben a pályázattal érintett lakások száma vehető figyelembe.

KlímaBÓNUSZ támogatás /hatékonyság arányos támogatás/

Amennyiben az épület a felújítás eredményeképpen eléri legalább a „C” energetikai kategóriát, akkor jogosult a KlímaBÓNUSZ támogatásra is. A támogatás mértéke az elért kategóriától függ, mértéke a beruházási költség kb. 10-27 %-a.

 

4./ A pályázat benyújtása elektronikus és postai úton történik.

A pályázati adatlapokat a pályázó a www.fi.kvvm.hu és www.kvvm.hu oldalakról tudja letölteni. A kitöltött pályázati adatlapot a pályázó, a www.mo.hu ügyfélkapu dokumentum feltöltő segítségével juttatja vissza a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Fejlesztési Igazgatóságának (KvVM-FI).

 

A pályázati felhívás megjelenését követően, a tárgyévi pályázatok az év során folyamatosan nyújthatók be, legkésőbb tárgyév október 30-án 24 óráig, vagy a forrás rendelkezésre állásának függvényében a miniszter döntéséig.

 

Speciális feltétel a 7/2006. /V. 24./ TNM rendelet szerint épületenergetikai szakértő által végzett energetikai számítás és energiahatékonysági kategóriába sorolás az eredeti és a tervezett állapotra. Az energetikai számításnak része a CO2 kibocsátás megtakarítás számítása, melynek módszertana a pályázati útmutatóban található. A számításokat a KESZ_panel.xls forrásfile kitöltésével kell elvégezni.

 

Kérem a tájékoztatás szíves tudomásulvételét!

 

Tisztelettel:

 

Ujj Attila

elnök