Warning: A non-numeric value encountered in /home/magyshu1/public_html/wp-content/themes/Divi/functions.php on line 5841

Kedves Kollégák, Partnereink!

Mindenekelőtt Boldog Új Évet kívánok a magam és a MIT Elnöksége nevében, de kezdődik az év, szükség van okos tanácsokra, ezért a továbbiakban a MIT Szakmai ajánlása olvasható a továbbiakban külsős tanácsadónk, Dr. Stefanik Katalin ügyvédnő megfogalmazásában.

Dr. Sztranyák József
MIT Elnök

Tisztelt Kollégák!

Mint ismeretes, 2012. január 1.-től magánszemélyek részére is kötelező lesz az energetikai tanúsítvány elkészíttetése a 176/2008.(VI.30) Korm. számú rendelet alapján.

A rendeletből néhány szemelvényt közlök az alábbiak szerint.

Célszerűnek tartom ugyan akkor a megbízási szerződésekbe beépíteni, ill. e meglévők alapján a tulajdonos eladókat figyelmeztetni e jogszabályi kötelezettségre.

Elmaradása (egyenlőre) nem szankcionált, azonban az ingatlanközvetítői megbízási szerződésekben, az ingatlan adásvételi szerződésekben a közvetítők,ill.ügyvédek részéről a figyelmeztetési kötelezettségnek -írásban- eleget kell tenni. Ezt követően, ha később a felek között vita támadna a tanúsítvány nélkül kötött szerződésből (nyilván, az ingatlan műszaki tartalmához fűződő indokkal tévedés, megtévesztés, feltűnő értékaránytalanság stb. jogcímén.) a körültekintően eljárt közvetítő, ügyvéd e vitákban obligón kívül legyen.

Külön szeretném kiemelni a rendelet 6§ (3). bekezdésében foglaltakat: az energetikai tanúsítvány NEM értékbecslés. Bár egy ingatlan energetikai jellemzői fontos paraméterek, az értékbecslés komplexitásával nem rendelkezik. Ezért véleményem szerint, egy ingatlan értékének meghatározásánál egy -nyilván fontos-, de csak rész tényező.

A magam részéről ezt fogom kommunikálni az ügyfeleknek.

“A rendelet alkalmazási köre

1. § (1) E rendeletet a (3) bekezdésben meghatározott esetekben és a (2) bekezdés szerinti kivételekkel a jogszabályban vagy a technológiai utasításban előírt légállapot, illetve komfortállapot biztosítására energiát használó épület energetikai jellemzőinek tanúsítási eljárására kell alkalmazni.

(2) Nem terjed ki a rendelet hatálya:

a) az 50 m2-nél kisebb hasznos alapterületű épületre;

b) az évente 4 hónapnál rövidebb használatra szánt épületre;

c) a legfeljebb 2 évi használatra tervezett épületre;

d) a hitéleti rendeltetésű épületre;

e) a jogszabállyal védetté nyilvánított épületre, valamint a jogszabállyal védetté nyilvánított (műemlékileg védett, helyi építészeti értékvédelemben részesült) területen lévő épületre;

f) a mezőgazdasági rendeltetésű épületre;

g) azokra az épületekre, amelyek esetében a technológiából származó belső hőnyereség a rendeltetésszerű használat időtartama alatt nagyobb, mint 20 W/m3, vagy a fűtési idényben több mint hússzoros légcsere szükséges, illetve alakul ki;

h) a műhely rendeltetésű épületre;

i) a levegővel felfújt, vagy feszített – huzamos emberi tartózkodás célját szolgáló – sátorszerkezetekre.

(3) Az épület energetikai jellemzőit e rendelet előírásai szerint – amennyiben nem rendelkezik hatályos energetikai tanúsítvánnyal – tanúsítani kell a rendelet hatálya alá tartozó

a) új épület építése;

b) meglévő épület (önálló rendeltetési egység, lakás)

ba) ellenérték fejében történő tulajdon-átruházása, vagy

bb) egy évet meghaladó bérbeadása;

c) 1000 m2-nél nagyobb hasznos alapterületű hatósági rendeltetésű, állami tulajdonú közhasználatú épület esetén.

Értelmező rendelkezések

2. § E rendelet alkalmazásában

a) energetikai tanúsítvány: igazoló okirat, amely az épületnek (önálló rendeltetési egységnek, lakásnak) a külön jogszabály szerinti számítási módszerrel meghatározott energetikai teljesítőképességét tartalmazza;

A tanúsítvány tartalmi követelményei

6. § (1) A tanúsítványt az 5. § (1) bekezdésben foglalt esetben az 1. melléklet szerinti, az 5. § (2) bekezdés szerinti esetben az 1. és 2. melléklet szerinti formátumban kell elkészíteni. Az energetikai minősítési osztályokat a 3. melléklet tartalmazza.

(2) Az 5. § (1) bekezdés a) pontja szerinti esetben a tanúsítvány összefoglaló lapjához az építészeti-műszaki, illetve a kivitelezési dokumentáció energetikai igazoló számítását csatolni kell.

(3) A tanúsítvány nem igazolja és nem helyettesíti az épületre előírt másfajta követelmény teljesítését, és nem terjed ki gazdaságossági számítások, valamint költségvetés elkészítésére.”

Boldog újévet és eredményes munkát kívánok!

Üdvözlettel    dr. Stefanik Katalin ügyvéd