Warning: A non-numeric value encountered in /home/magyshu1/public_html/wp-content/themes/Divi/functions.php on line 5841

Brüsszel, 2009. március 4.    

A Bizottság felszólítja az uniós vezetőket, hogy egyesítsék erőiket a válsággal szemben, gyorsítsák fel a pénzügyi piacok reformját, és demonstrálják globális vezető szerepüket a G20-ak keretében
.

Az Európai Bizottság arra szólítja fel az uniós vezetőket, hogy erősítsék a gazdasági válság leküzdésére irányuló, összehangolt európai fellépést. Az Európai Tanács március 19-20.-i ülésére készülő közleményben a Bizottság javasolja, hogy alapozzunk a reálgazdaságra és a foglalkoztatásra fordított jelentős támogatási összegekre. A Bizottság közleményében megjelenik a pénzügyi rendszernek a de Larosičre-jelentésen alapuló átfogó reformja. A közlemény azt is megmutatja, hogy az e nagyszabású program iránti egyértelmű és egyesült kötelezettségvállalás hogyan nyitja meg a lehetőséget az EU előtt arra, hogy világszinten vezető szerepet vállaljon a G20-csoport április 2-án Londonban tartott találkozóján.

José Manuel Barroso, a Bizottság elnöke így nyilatkozott: „Az Európai Tanács tavaszi ülésének erőteljesen azt kell közvetítenie a polgárok, a vállalkozások és a világ felé, hogy igenis, a válságból van kiút. Igen, Európa egységben, magabiztosan és elkötelezetten küzd azért, hogy e harcból győztesen kerüljön ki. Összehangoltan és erélyesen végre kell hajtanunk a jóváhagyott gazdaságélénkítési tervet. Teljes mértékben ki kell aknáznunk az egységes piac előnyeit. Arra kérjük ma az uniós vezetőket, hogy állapodjanak meg egy átfogó cselekvési tervben annak érdekében, hogy minden erőnkkel megvédhessük polgárainkat a munkanélküliségtől; hogy a de Larosičre-jelentés alapján megtisztítsuk a pénzügyi piacokat; és hogy a G20-ak londoni találkozójának közeledtével lehetővé tegyük Európa számára, hogy példát mutasson és meggyőzően lépjen fel.”
A bankrendszer
A Bizottság közleményében először áttekinti a 2008 ősze óta foganatosított intézkedéseket, amelyekkel sikerült elkerülni az európai bankszektor jelentős meggyengülését, ezáltal pedig számtalan csődöt és elbocsátást. A Bizottság gyors cselekvésre sürgeti a tagállamokat, hogy helyreálljon a bizalom, és ismét beinduljon a banki hitelezés folyamata. Ezt különösen segíti, ha a tagállamok végrehajtják a Bizottság által február 25-én kiadott, az értékvesztett eszközöknek a bankok mérlegéből történő eltávolításáról szóló útmutatást.
Pénzügyi szabályozás és felügyelet
A Bizottság támogatja a de Larosičre csoport által meghatározott alapelvek végrehajtását, és arra kéri az uniós vezetőket, hogy ők is tegyenek így. A Bizottság olyan felügyeleti rendszer létrehozását szorgalmazza, amely uniós szinten hathatósabb ellenőrzést biztosít, ugyanakkor fenntartja a nemzeti felügyeletek pontosan körvonalazott szerepét. A Bizottság támogatja a csoport azon javaslatát, hogy a rendszerben rejlő kockázatok azonosítására és kezelésére hozzanak létre az EKB égisze alatt egy korai előrejelző szervet. Szintén támogatja a csoport azon ajánlását, hogy Unió-szerte azonos szabályozási elveket alkalmazzanak.
Áprilisban a Bizottság ismerteti a jelenleg tervezés alatt álló, a fedezeti alapokra, a magántőkére és a díjazási struktúrákra vonatkozó kezdeményezéseit. Hatásvizsgálatot követően részletes menetrendet nyújt be az Európai Tanács júniusi ülésén a de Larosičre-jelentésen alapuló további intézkedésekről. Ősszel a Bizottság javaslatokat tesz az új felügyeleti keretre és az alábbi kérdések megoldására: likviditási kockázat és túlzott tőkeáttétel, a betétesek és biztosítási kötvénytulajdonosok védelmének további erősítése és a jogsértők hatásos büntetése.
A reálgazdaság
A közlemény rámutat az európai gazdaságélénkítési terv első pozitív hatásaira. A gazdaságnak európai és nemzeti intézkedéseken, valamint automatikus stabilizáló mechanizmusokon keresztül nyújtott átfogó fiskális támogatás összege a 2009–2010-es időszakban meghaladja a GDP 3,3%-át. Mellékletben áttekintünk 500 nemzeti intézkedést; megállapítható, hogy azok nagyjából összhangban állnak azzal az elvvel, hogy a gazdaságélénkítési intézkedéseket megfelelő időben, célzottan és átmeneti időszakra szólóan kell megvalósítani.
A Bizottság felhívja az uniós vezetőket, hogy a további cselekvés céljából fogadjanak el olyan egyértelmű elveket, amelyek összhangban állnak az egységes piac, a világszerte nyitott kereskedelem, az alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaság kialakítása és az állami pénzügyek fenntartható helyzetének mielőbbi visszaállítása követelményeivel.
A Bizottság ismételten felhívja a tagállamokat arra, hogy állapodjanak meg az energiahálózatok összekapcsolására és a szélessávú hálózatra fordítandó 5 milliárd euró összegű célzott beruházásról.
Foglalkoztatás
A Bizottság azt kívánja a tagállamoktól, hogy fokozzák a társadalmi kirekesztettség és a munkanélküliség (amely – az 1990-es évek óta először – 2010-re elérheti a 10%-ot) elleni erőfeszítéseiket. Ezen erőfeszítések segítségével fenntartható a kereslet, és megelőzhetők a további elbocsátások, ezért a nemzeti ösztönző tervek középpontjában kell állniuk. A Bizottság felhívja a tagállamokat, hogy alkalmazzák a következő módszereket: pénzügyi támogatás a rövidített munkaidővel kapcsolatos átmeneti megállapodásokra, a munkanélküli segélyek növelése, a munkaadók nem bérjellegű költségeinek csökkentése, valamint a készségfejlesztésbe és átképzésbe való fokozott beruházás. Uniós szinten a Bizottság szorgalmazza a javaslat gyors elfogadását, hogy azonnal növelhesse 1,8 milliárd euróval az Európai Szociális Alap keretében folyósított előlegkifizetések összegét.
A Bizottság ütemtervet határoz meg a májusban Prágában tartandó európai foglalkoztatásügyi konferenciára vonatkozóan is. A konferencia célja, hogy további konkrét intézkedésekről állapodjanak meg egyrészt a már létező munkahelyek megmentése, másrészt a jövő ágazataiban való munkahelyteremtés érdekében. A Bizottság a konferencia előtt több műhelytalálkozót rendez a tagállamok fő érintettjeivel.
A globális fellendülés támogatása és az EU vezető szerepe
A Bizottság arra kéri az uniós vezetőket, hogy a 2008. novemberi washingtoni találkozó sikerére alapozva (ahol a tagállamok egységesen szólaltak fel) egyezzenek meg néhány területben, amelyeken Európa erős vezető szerepet játszhat és kell játszania az április 2-i londoni G20-találkozón.
Az Uniónak egységesen kell szorgalmaznia a globális pénzügyi és szabályozó rendszer fejlesztését, amelynek során a következőkre kell összpontosítani: jobb átláthatóság és kiszámíthatóság; a pénzügyi szereplők megfelelő szabályozása; az igazságügyi szervek együttműködésének hiányából fakadó nehézségek kezelése; a felügyeletre vonatkozó nemzetközi együttműködés élénkítése; valamint az IMF, a Pénzügyi Stabilitási Fórum és a Világbank reformja.
Európának a globális fellendülést is ösztönöznie kell azáltal, hogy sürgeti az eddig hozott fiskális intézkedések globális hatásának felülvizsgálatát, támogatja a nyitott kereskedelmet, a londoni csúcson szorgalmazza a kereskedelemfinanszírozási multilaterális kezdeményezés beindítását, valamint megerősíti a millenniumi fejlesztési célok elérésére tett washingtoni kötelezettségvállalásokat.

Az Európai Tanácshoz intézett bizottsági közlemény teljes szövege az alábbi linken található:
http://ec.europa.eu/commission_barroso/president/index_en.htm