Warning: A non-numeric value encountered in /home/magyshu1/public_html/wp-content/themes/Divi/functions.php on line 5841

BUSINESS EUROPE kimutatás tervezet az Emissziós kereskedelmi terv felülvizsgálatára (ETS)

A jelenlegi pénzügyi válság a legfőbb történelmi fejlemény. A válság súlyosan gyengítette az európai ipari vállaltokat, beleértve azokat, melyek a környezetbarát termékekbe és eljárásokba folyamatosan fektettek be. A gyártási költségek mélyreható ellenőrzése elengedhetetlenné vált a nehéz gazdasági időszak túlélésében.

Ezzel összefüggésben nagyon fontos, hogy az ETS felülvizsgálata, egy nemzetközi, minden fő kibocsátót magában foglaló klíma egyezmény hiányában nem jelenti a versenyképesség elvesztését az európai vállalatok számára. A világ legnagyobb exportőreként, Európa nagymértékben sebezhető a nemzetközi versenyben.

BUSINESS EUROPE továbbra is támogatja az EU 2020-as klímára vonatkozó célkitűzéseit. A klímaváltozással való küzdelem manapság a legnagyobb kihívás, és az EU-n belül az ipar fő szerepet játszik a kibocsátások csökkentésében. 1990 és 2005 között az EU termelő iparának szektorai kibocsátásaikat 13%-kal csökkentették.

Ezen háttér-információval szemben, a BUSINESS EUROPE az ETS-en belüli szektorok további 21%-os kibocsátás csökkentését vállalja 2005 és 2020 között annak ellenére, hogy ez a cél aránytalanul nagy terhet ró az iparra, összehasonlítva az európai közösség más részeivel. Valójában a gazdaság más szektoraiban egy óriási lehetőség kiaknázatlan marad a költség-hatékony kibocsátás csökkentést illetően, különösen az építőiparban.

Azonban a jelenlegi gazdasági körülmények között a BUSINESS EUROPE nem tartja megfelelő allokációs mechanizmusnak azt a követelményt, miszerint az engedélyek megszerzése árverés útján történik, mivel a kötelező kibocsátás csökkentés célok elérésében magas költségterheket jelent. Az engedélyek árverés útján való megszerzése nem vezet több kibocsátás csökkentéshez, mint azok benchmarking alapuló szabad allokációja. Ez egész egyszerűen a tőkét a magánszektorból az államhoz tolja át, ezáltal megakadályozza, hogy környezetvédelmi szempontból hatékony technológiába ruházzanak be és új áttörő technológiákba fejlesszenek.

Éppen ezért a BUSINESS EUROPE az összes termelő ipar számára az engedélyek 100%-ban szabad, hatékonysági benchmark-on alapuló allokációját szorgalmazza mindaddig, amíg nem jön létre olyan nemzetközi egyezmény, mely egyenlő terheket ró az iparra világszerte. Ezzel, a leginkább költség-hatékony úton érhető el a 21%-os kibocsátás csökkentés.

BUSINESS EUROPE ragaszkodik ahhoz, hogy a tárgyalások során ezt a megközelítést kövessék oly módon, hogy szem előtt tartsák az Európai Tanács 2008. október 15-16-án tartott találkozóján született felismerését, miszerint szükséges az európai gazdaság minden szektorában a költség-hatékony megoldások fejlesztése.