Warning: A non-numeric value encountered in /home/magyshu1/public_html/wp-content/themes/Divi/functions.php on line 5841

BEX, ahol az ingatlan egyet jelent a környezetbarát építészettel!
(BEX – Hamburg 2009. június 8–10.)

 Hamburgban véget ért az a 3 napos ingatlanszakmai konferencia, amelynek során az ingatlanszakma és a hozzá szorosan kapcsolódó finanszírozó szektor, az európai városok vezető szakemberei, befektetői keresték a kiutat ebben a globális finanszírozási válság okozta helyzetben.

A küldöttségek tagjai között jelen voltak a teljes építési és ingatlan szolgáltatási lánc vezető tisztviselői, úgymint építészek, ingatlanfejlesztők, ügyfelek, építési vállalkozók, mérnökök, gyártók, kereskedők, szállítmányozók, befektetők az öt világrészből, beruházók, önkormányzati és államháztartási szervek vezetői, földmérők, költségvetési tanácsadók, várostervezők, projektmenedzserek, szolgáltatók, létesítménymenedzsmentek és főbérlők.

Idén a BEX egyik fő témája volt az infrastruktúra és ingatlan közti szimbiotikus kapcsolat vizsgálata, ezt megkönnyítette, hogy az idei rendezvény ismét komoly partnerségben került megszervezésre, hiszen fő vendégek voltak a The World Green Building Council és a Hafen City and the Hamburg Development Corporation.

A rendezvény résztvevői megismerkedhettek és konzultálhattak is a nagyvárosi közlekedést segítő infrastrukturális beruházások 21. századi követelményeknek megfelelő kivitelezéseiről, például London az új, illetve felújításra váró metróvonal fejlesztéseit és annak környezetét mutatta be, míg Hamburg – a vendéglátó – Hafen City névvel tömbrehabilitációs projektjét vázolta a konferencia résztvevőinek.

Hafen City Project

A konferencia fő témái ezen projektek finanszírozása, megvalósítása köré összpontosult, azonban mindezt a korábbi években elfogadott és a gyakorlatba átültetett olyan európai normatíváknak megfelelően, mint a fenntartható fejlődés, az innováció, együttműködés és a hatékonyság jegyei. A BEX rendezvényének kiemelkedő érdeklődést kiváltó előadása volt a European Property Federation részéről patronált Energia és az épített környezet elnevezésű konferencia blokk, amelynek során Dr. Martin Elsberger, az Európa Tanács energiaügyi biztosa és Bengt Wanggren, a Svéd Ingatlanszövetség alelnöke mutatott rá a Kyotói Egyezménnyel parafált energiahatékonysági elvárásokra, az épületek energiastruktúrájára vonatkozó előírásokra, a takarékos vízfelhasználásra, mindezt a takarékos, energiahatékony felhasználás szemszögéből. Megközelítésük fő szempontja az volt, hogy miként alakulhatnak ezek a lehetőségek a potenciális befektető és vásárló szempontjából a jelen és a jövő európai fejlesztéseinél.

A konferencia másik nagyon fontos blokkja volt a feltörekvő piacok diverzifikációja és benne lévő lehetőségek bemutatása és elemzése. Ennek a blokknak a fő gondolata a befektetők, ingatlanalapok számára feltárni az új piac adta lehetőségeket az európai és a világtérképen egyaránt. Akik, ezeket bemutatták azok a különböző pénzintézetek, tanácsadó cégek, illetve stratégiai befektetési társaságok vezetői, elemzői, illetve a felhasználói oldal képviselői.

A BEX immáron 5. éve működik, a hitelválság ellenére is, mint az egyik vezető – személyek közötti – hálózatépítő esemény, melyen megjelentek a legfelső szintű vezetőkből álló szakértői csoportok is. A találkozó elérte célját, a résztvevők információt, szakmai véleményt, lehetőségeket válthattak egymással a legváltozatosabb formában. Például ezen a cselekvés orientált fórumon – a deklarált elveknek megfelelően – két- és sokoldalú üzleti találkozókra került sor, mivel ez a rendezvény a hagyományos konferencia előadásoktól eltérően nem csupán a PowerPoint-os előadások bemutatását jelentette. Féléves előkészítő munkát követően a résztvevők egy előzetesen megállapodott program szerint haladtak előre a kitűzött célok megvalósítása érdekében, melynek során egytől egyig előre kölcsönösen egyeztetett találkozókra került sor, összekötve egy-egy kiemelkedő konferencia blokkal, amelyet hatékonyan segítettek a hálózatépítési lehetőségek. Ami azt is jelentette, hogy az ilyen találkozókon a fő cél, hogy „kéz a kézből” biztosítsák a szakmai tapasztalatok és a tevékeny munka áramlását.

A konferencián 15 blokkban kerültek bemutatásra az egyes témakörök, az előzőekből adódóan a konferencia tematikájában és így az előadásokban nagy teret kaptak az állampolgárok számára hasznos, az életmódjukat javító ingatlanfejlesztések, beruházások. Lehetőség volt tehát akár 5×30 perces négyszemközti eszmecserékre a találkozókon, de meg volt a választás lehetősége a szekcióüléseken prezentáló cégekkel, képviselőivel való találkozókra is. Ennek kiváló szinterei voltak az ún. hálózatépítő ebédek és vacsorák is, miként a Cocktail fogadások, maga a Konferencia és a Workshoppok.

Az előadásokon összességében bemutatásra került mintegy 28 projektet hozzáértő szakmai zsűrik bírálták olyan témakörökben, mint a fenntarthatóság, az innováció, az felhasználóbarát környezet, a legjobb strukturális és építészeti megoldások, általános rendezési tervek, a legfuturisztikusabb tervek, kiemelkedő közreműködés Hamburg épített környezetéhez, amelyeket kategóriánként díjaztak a gálaesten.

       

BEX díjátadó gálaest                                                         BEX díjazott

Beigazolódott, hogy a BEX segítségével plasztikusan lehet bemutatni a stratégiák összehangolásának szükségességét a nyilvános és privát szektor között, mivel ezek kölcsönhatásait hatásait dinamikus előadásokkal lehet kézzelfoghatóvá tenni.

A MIT részéről is nagyon hasznosnak bizonyultak ezek a találkozók, a RICS volt elnöke partnerség megfontolását kérte a MIT részéről, a két- és sokoldalú találkozókon megismerhették a magyar ingatlanszakma és az ingatlan-iparág helyzetét, melynek során dióhéjban ismertetésre kerültek ingatlanszakmai szegmensenként a lehetséges befektetési irányok. A nagy érdeklődéssel kísért beszámolót követően felhívták figyelmünket, hogy miként a prezentációkból is kiderült, az egyes európai országok, városok vezetői nagy hatékonysággal és igen gyakran pályáznak európai alapokra, ezekből is kiemelkedően az utóbbi időben a Jessica projekt vonatkozásában. Ajánlották a magyar félnek a hasonló aktivitást pályázati ügyben.
Számos résztvevő megismerve a Magyar Ingatlan Tanács által összefogott szakmai potenciált, úgy ítélték meg, hogy ebben a válságos időszakban a magyar ingatlanszakma kedvezőbb helyzetből indul, hiszen a különböző szakmai ágak összefogása a szakmai érdekképviselet által biztosított.

Dr. Sztranyák József
Magyar Ingatlan Tanács
Elnök