Warning: A non-numeric value encountered in /home/magyshu1/public_html/wp-content/themes/Divi/functions.php on line 5841

Magyar Ingatlan Tanács

Állásfoglalás

A lakáshitel-törlesztésekkel kapcsolatos válságjelenségek felerősítették a közéletben és a médiában azokat a folyamatokat, amelyek a jelenségekkel kapcsolatos anomáliák, szabályozási hiányosságok és visszaélések megjelenítésében, leleplezésében öltenek testet.

Olyan közhangulat alakult ki, amelyben fennáll annak veszélye, hogy a bankszektort, illetve a teljes ingatlanszakmát a maga teljességében tegyék felelőssé a kialakult helyzetért, a valóban súlyos problémákért. Ilyen közhangulatban minden olyan jelzés, amely szakmai hibát, visszaélést, esetleg bűncselekményt jelenít meg fokozott hatást kelt. A közelmúltban a szakmai körökben közkézen forgott hangfelvétel jól mutatja, milyen jellegű visszaélésekkel lehet számolnunk. Ezzel kapcsolatban fel kívánjuk hívni a szakmai közvélemény figyelmét arra, hogy fokozott érzékenységgel figyeljenek a lakásaikat elveszítők érdekeinek képviseletére és védelmére, különös tekintettel az lakás árverezések transzparens lebonyolítására, hogy a bankok és megbízottaik csak szakmailag kifogástalan, nyilvános, ellenőrizhető módon folytassák le az újbóli értékesítést.

A szakmai szervezeteknek fel kell lépniük minden visszássággal szemben, de el kell kerülniük a kétes eredetű információk alapján történő általánosítást. Azonban hangsúlyosan és határozottan védeniük kell a korrekt szakmagyakorlók jó hírét, és a megbízhatóság és szakmai etika felmutatásával példát kell mutassanak.

A Magyar Ingatlan Tanács és a benne tömörült szakmai szervezetek hangsúlyosan és határozottan felhívják a szakmai közvélemény figyelmét arra, hogy a hitelválsággal olyan gazdasági és társadalmi helyzet keletkezett, amelyben a korábbinál is fokozottabban szükséges betartani a szakmai, etikai követelményeket a kiszolgáltatottabbá vált emberek és családok egzisztenciális válságának elhárítása érdekében.

Fokozottan kell figyelembe venni azt, hogy a törvényekben engedélyezett megoldások is jelenthetnek nem, vagy csak nehezen elhárítható hátrányos következményeket úgy a társadalom egésze, vagy az egyén részére ezzel is veszélyeztetve a társadalmi békét.

A Magyar Ingatlan Tanács és a benne tömörült szakmai szervezetek feladatuknak tekintik, hogy együttműködjenek a kormányzattal és minden társadalmi szereplővel abban, hogy a robbanással fenyegető hitelválság megoldására és a hozzá kapcsolódó negatív jelenségek korlátozására szakmai megoldásokat találjanak, és azt a szakmagyakorlás során szakmai etikai normává tegyék.

Különösen felhívjuk szakma képviselőinek figyelmét arra, hogy a végveszélybe jutott adósokkal kapcsolatban csak szabályos, az etikai normákat is figyelembe vevő eljárásokban vegyenek részt.

 Az együttműködés erejével.

Budapest, 2011 október 6.

                                    Vágner Adrienn                                       Vitárius Gábor

            Budaörsi Ingatlan Szövetség        Ingatlangazdálkodók Egyesülete

                                     dr. Kardos Kázmér                                             Batta Pál

                       Ingatlanosok Magyarországi                     Lakásbérlők és Lakók

                       Érdek-képviseleti Egyesülete                                   Egyesülete

                                          Vass Ferenc                                           Farkas Tamás

    Lakásszövetkezetek És Társasházak     Lakásszövetkezetek és Társasházak

       Érdekképviseleti Szakmai Szövetsége                   Országos Szövetsége

                            Keresztély Dezső                                               Végső Tibor

              Magyar Ingatlan- és Létesítmény-                  Miskolci Ingatlanközvetítők

                          gazdálkodók Szövetsége                                         Szövetsége

                            Osadcow Gergely                                            dr. Bék Ágnes

    Magyar Ingatlanközvetítők Országos             Társasházak és Társasházkezelők

                                Szövetsége                                                  Országos Egyesülete

                            Kocsis Péter                                                dr. Horváth Csaba

                       Magyar Ingatlan Klub                                  Pécsi Ingatlan Szövetség

dr. Sztranyák József

Magyar Ingatlan Tanács