Warning: A non-numeric value encountered in /home/magyshu1/public_html/wp-content/themes/Divi/functions.php on line 5841

 

Az Ingatlanszakma-Kulturális örökség-Turizmus

 1. workshop koncepciója, alapelvei:

 A rendezvény megtartását az IME-elnöke kezdeményezte, és a kezdeményezéshez a MIT elnökség örömmel csatlakozott, vállalta a rendezvény közös megtartását, melyhez nemzetközi kapcsolatrendszerét is igénybe veszi.

A rendezvény várható címe: Összefogás a közös cél, a kulturális örökség, a turizmus fejlesztése érdekében. (Ingatlanszakmai kezdeményezés)

Az előzetes egyeztetések után állíthatjuk, hogy minden érintett fél abszolút pozitívan áll a rendezvényhez, annak témáját hasznosnak, szükségesnek tartja!

A workshop nyelve angol, szinkrontolmácsolással.

Várható (előzetesen tervezett) időpontja: 2012. május.

 A rendezvény, és az alapvető fő célok,: (röviden összefoglalva)

 1. a hazai helyzet bemutatása, (műemléki, turisztikai helyzetkép) lehetőségeinek vázolása.
 2. A nemzetközi turisztikai és műemléki, már megvalósult jó példák pozitív hatásának bemutatásán keresztül (az előzetes információ szerint: Cseh, Lengyel, Francia), szeretnénk a döntéshozók figyelmét felhívni, hogy egy jó, közös, állami támogatást is élvező stratégia, igen nagymértékben járulhat hozzá, a jelenlegi gazdasági helyzet javításához, a turizmus bevételeinek növelésén keresztül.
 3. Az ingatlanos szakma részéről, az EPF (European Property Federation) jelenlévő elnöke és vezérigazgatója, is támogatja a rendezvényt, és a lehetőségek szerint nemzetközi támogatást biztosítana. Az előzetes programot az IME kidolgozta, a személyes egyeztetések elindultak, és az egyes területek (műemléki, turisztikai) legmegfelelőbb előadóinak kiválasztása folyamatban van, az érintett szervezetek által.
 4. Az előzetes programot az IME kidolgozta, a személyes egyeztetések elindultak, és az egyes területek (műemléki, turisztikai) legmegfelelőbb külföldi előadóinak kiválasztása folyamatban van, az érintett szervezetek által.
 5. Szeretnénk hangsúlyozni, hogy a rendezvény egy napos, csak a lényegre törekedne, és alapvető célja a tapasztalatszerzés, az egyes szakmai területek vezetői együttműködésének elősegítése. A politikai és a funkcionális döntéshozók számára, pedig tapasztalatok és megfelelő információk biztosítása, további döntéshozatali tevékenységük elősegítése, a nemzetgazdasági eredmények növelése céljából!

(nem általános problémafelvetésekről lenne szó, hanem kifejezetten problémamegoldásokról, és ezek nemzetgazdasági hozadékáról)!

 1. Különös fontossággal bír, a hazai, műemléki ingatlanok helyrehozásában és hasznosításában érdekelt befektetők, pénzügyi körök meghívása, akik jelenlétére külön számítunk. E pénzügyi területen szükségesnek tartjuk, (több ország gyakorlatának megfelelően) az ilyen jellegű beruházások, – kidolgozandó – támogatásának, átgondolását, a jelenlegi helyzet pozitív irányú megváltoztatását. (pl: adókedvezmény, kedvezőbb hitelnyújtás, közmunka, stb.).
 2. Az előadások keretében, igyekszünk a különböző tulajdonviszonyok (magán, állami) helyzetét, és lehetőségeit külön vizsgálni, bár (a végső célt illetően, ami a nemzetgazdasági bevételek növelése) a tulajdonviszonyok nem igazán mérvadóak.
 3. Kiemelten kezeljük a politikai és szakpolitikai vezetők részvételének biztosítását, részükre a problémák és lehetséges megoldásaik bemutatását, a potenciális szereplők közötti együttműködés kereteinek és gyakorlatának felvázolását, illetve bemutatását.
 4. Helyszínként a konferencia jellegének megfelelő patinás helyet javasolunk, amely méltó környezetet nyújt a rendezvénynek, A konferenciához méltó de szolid cateringet (büfé, kávé, stb,) biztosítunk szponzorainknak és támogatóinknak köszönhetően.
 5. A helyszín kiválasztásának egyik igen fontos szempontja, hogy a belvároshoz közel legyen, hogy a meghívott szakemberek, vezetők, képviselők, könnyen el tudják érni (ha csak néhány órára is)!
 6. A rendezvényre lehetőséget adnánk szélesebb szakmai érdeklődői kör részvételére is – olyan mértékben, amelyet a helyszín lehetővé tesz. Erre 3-5 ezer Ft részvételi díj fejében (büfé inclusive), lehetőséget adnánk, (ami a költségek részbeni fedezetét jelentené), valamint a részvétel több szervezetnél, kreditpontok megszerzésével, párosulhatna.
 7. A rendezvény helyén a KÖH biztosítaná, a magyarországi Világörökségi helyszínekről készült tablók kiállítását. Minimális ktg. fejében biztosítani lehetne egy-egy jól sikerült műemléki ingatlanfejlesztésre vonatkozó infó-pult felállítását a rendezvény előadói és támogatói számára.
 8. Igen fontos a (a szolid, de nem elhanyagolható nagyságú) finanszírozás megfelelő biztosítása, amelyhez minden javaslatot, ötletet, felajánlást szívesen fogadunk!

 A rendezvény végén megalakulhatna a Magyar Történelmi Házak Egyesülete, mint civil szerveződés. (előkészítve)

 Budapest 2012. február 2.

Magyar Ingatlan Tanács