Warning: A non-numeric value encountered in /home/magyshu1/public_html/wp-content/themes/Divi/functions.php on line 5841

Küldöttgyűlés 2009

2009. szeptember 22-én a Magyar Ingatlan Tanács 85%-os részvétellel megtartotta hagyományos éves küldöttgyűlését.

            

A küldöttgyűlés rendhagyó módon Michael MacBrien, az European Property Federation vezérigazgatójának előadásával kezdődött. Ennek egy szenvedélyes előadás során ismertetésre került a szervezet a célja, a felépítése, döntéshozatali rendszere és konkrét szemléletes példákon keresztül bemutatásra kerültek az európai törvényhozásban elért eredményeik, és a MIT-tel szembeni elvárásaik.

Jobbról balra: M. MacBrien, Maráczi M., Dr. Németh Z.

A rendezvényről készült videó összeállítás az Ingatlanmédia Szövetség jóvoltából a linkre kattintva érhető el:

Szövetségünk beszámolója azzal kezdődött, hogy megalakulásunk óta több mint 5 év telt el, tevékenységünk eredményeként a szakma elismertsége jelentősen fejlődött az elmúlt időszakban. Megkerülhetetlen partnerei lettünk a közéletnek. Számos eredményt elértünk, de sajnos még nincs kamaránk. Tevékenységünk fő motivációja nem változott:
Ma is a legfontosabb kérdés: mit tudunk tenni annak érdekében, hogy szakmai alapokra helyezve hatékonnyá tegyük a közvetítést, a kölcsönös megértést az EU igazgatóságok és az országos politikakészítők, illetve a számos hazai kormányzati szintű szereplők, valamint a gazdaság szereplői között, úgy, hogy:

  •  kihasználhassuk azt a lehetőséget, amit az EU-ban való politikai-szakmai részvételünk és az EU támogatási rendszer nyújt, ezáltal 
  • stratégiai előnyhöz juthassunk, versenyképes pozícióba navigálhassuk országunkat és
  • a Dél-kelet-európai régióba vonzhassuk a fejlesztői- és ingatlan-szakma szereplőit.

Dr. Németh Zoltán MIT főtitkár, Dr. Sztranyák József MIT elnök

Elértük, hogy az ingatlanszakma véleménye egyre inkább beépül a gazdasági döntési folyamatokba, intézményesített módon hallatja szavát a különböző fórumokon, partnerré vált a gazdasági hatalmat képviselő kormány, illetve a minisztériumok által generált dokumentumok, törvények előkészítésében. Az építő-, építőanyag-ipar képviselőivel és a fejlesztőkkel együtt keressük a megoldást valamennyiünk érdekében, akik ebben az országban élünk, dolgozunk.

Nemzetközi kapcsolatok terén az Európai Ingatlan Tanács (CEPI) Ingatlankezelői Tagozatában (CEAB) Dr. Németh Miklós alelnöki tevékenységén keresztül, míg a European Property Federation-ben személyemen keresztül a szervezetek által is elismert munkát végeztünk.

Idén tavasszal volt egy konferenciánk, a “MIT tehet a válság ellen” címmel, ennek eredményeként néhány itt fel nem sorolt Kormány rendelet és országgyűlési határozatban való aktív részvétel útján sikerült elismertetni az immár felnőtt korba ért magyar ingatlanszakmát. A beszámolási időszakban az általunk koordinált Városok, építmények elnevezésű fókuszterület révén bemutatkoztunk és a szakmában nyújtott tevékenységünkkel, az ingatlan-iparág jelenének és jövőképének felvázolásával elismerést arattunk és támogatásáról biztosított bennünket az MTA Építéstudományi Bizottsága. A BKIK Budapesti kereskedelmi és Iparkamara új vezetése szerződést kötött velünk, számít ránk és támogatja törekvéseinket.

Ma már ingatlan-iparágról beszélünk. Közösen keressük a boldogulás útját az építő- és építőanyag-iparosokkal, a Budapesti Építész Kamarával, a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségével, a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamarával, valamint a Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetségével.

                             
Farkas Tamás (LOSZ elnök)                               M. MacBrien, Gláser Tamás (VOSZ alelnök), Dr. Sztranyák J.

Az ingatlan-iparágat foglalkoztató ügyekből adódóan évek óta partneri kapcsolatot ápolunk a végrehajtó hatalmat jelentő kormányzati szervekkel, minisztériumokkal; fontosabb parlamenti döntésekben kikérték véleményünket az illetékes szakbizottságok.

Nagyon fontosnak tartjuk az okokat, amiért az ingatlanszakma méltó partner tudott lenni:

  •  az ingatlanközvetítők, fejlesztők, forgalmazók ott vannak a társadalom minden szintjén, a legkisebb településen is, nélkülözhetetlen és katalizátorként hat tevékenységük egy-egy ingatlan üzlet megvalósítása során.
  •  Értékbecslő kollégáink egy újabb minőségi állomást jelentenek. Általuk kerül számbavételre a vagyonelem, és mint olyan, ezen belül az ingatlan, amely lehet lakó, kereskedelmi, ipari-logisztikai vagy iroda jellegű.
  •  Ugyancsak fontos feladatot látnak el kollégáink, az ingatlan-, létesítmény-, és városgazdálkodók az üzemeltetés során, ők azok, akik irodaépületeket, középületeket, logisztikai és kereskedelmi központokat működtetnek vagy legtöbbjük az önkormányzati települések vagyonát üzemeltetik, gazdálkodnak vele.
  • A társadalom legszélesebb rétegei az otthonukban a társasházkezelőkkel és a lakásszövetkezetek képviselőivel találkozhatnak, amely – mondanom sem kell – a legkényesebb terület, gondolom erről mindenkinek, van élmény- vagy rémképe. Szakmai profizmusukon nagyon sok múlik, közérzetünket meghatározza, amint felkelünk, kilépünk otthonunkból.

Egy ország jó vállalkozók nélkül nem működik. Nem hoz létre munkahelyeket, nem generál gazdagságot. Egy olyan ország alapját, amely jól működik, azt a vállalkozóik bátorsága, vágyai, kockázatvállalása és áldozatvállalása adja. Ezt kell ténylegesen felismerni.
Ezért rendeztük idén tavasszal a konferenciát, hogy munkája, kenyere legyen ebben – a szakmai zsargonnal élve, a KKV szektornak -, azaz a kis- és középvállalkozói rétegnek!

Mert abból indultunk ki, hogy “A MIT is tehet a válság ellen”. Azt is gondoltuk, hogy többek között azokat a stratégiai kérdéseket vizsgáljuk meg, amelyek mindenkit a legjobban érdekelnek.
Mi úgy gondoltuk és gondoljuk, hogy tudjuk mit kell tenni: “összehangolt társadalmi gazdasági fejlődés szükséges egy olyan célrendszer felé, amelynek eredményeként Európában mindenki elismeréssel szól rólunk, az elért eredményeinkről, az itt élő barátságos, művelt emberfőkről”. Ennek a komplex elképzelésünknek persze mindig, mindenhol hangot is adtunk, miközben a hétköznapokban arra a ma legfontosabb kérdésére kerestük a választ, hogy hogyan, mi módon tudunk minél több munkát, megélhetést és boldogulást nyújtani az embereknek. Ennél nagyobb prioritás – azt gondoljuk -, hogy nincs.

Régóta mondjuk, hogy az állam és az önkormányzatok gazdasági helyzete megköveteli az ésszerű gazdálkodást és a különböző forráslehetőségek összehangolását, miközben komoly akadályt jelent a közszférából kiinduló körbetartozás.
Az életminőséggel szembeni lakossági elvárások lényegesen – mi több, ugrásszerűen – megnőttek.
Az épített környezet minősége – összhangban az életminőségi igényekkel és a környezettudat-változással – mind inkább fontos tényezővé vált a fejlesztések és befektetések helyválasztásánál.
Természetesen tudtuk, nem fogunk tudni megoldani egyszerre mindent, annak ellenére, hogy a különböző szakbizottságokban együttműködtünk a partner szervezeteinkkel, az ország legjelentősebb minisztériumainak felelős vezetőivel, de feltételeztük, hogy mindenki teszi a saját területén a dolgát, amelyhez felajánlottuk közreműködésünket.
Lett is számtalan kormányrendelet, készültek törvények, és lett országgyűlési határozat.

A munkával való ellátottságot a szűkebb-tágabb vonatkozásban a MIT részéről a különböző nemzetközi szakmai konferenciákon való megjelenés útján kívántuk elősegíteni, ahol kedvezményes megjelenést biztosítottunk a projekt-tulajdonosoknak, hogy tavaly Madridban, Barcelonában, Londonban, idén Brüsszelben, Milánóban, Hamburgban, Madridban, Valenciában, Szentpéterváron és Barcelonában be tudják mutatni olyan partnereknek a termékeiket, akiknek saját tőkéjük van, nem szükséges részükre banki finanszírozás.

Itt szeretnénk köszönetet mondani a Magyar Ingatlan- és Létesítmény-gazdálkodók Szövetségének, valamint a Magyar Ingatlanközvetítők Országos Szövetségének, a Magyar Ingatlan Klub tagjainak, a debreceni, a miskolci, a keszthelyi, a pomázi, az agárdi és a budapesti kollégáknak, akiknek jóvoltából sikereinket elértük.

Netkovszky Kálmán (FÜTI Omega igazgató), Keresztély Dezső (MIGSZ elnök, MIT alelnök)

Felmerül a kérdés, hogyan tovább, miben kívánunk javítani?

Az első és legfontosabb teendőnk a jobb projekt bemutatások, finanszírozások, a nemzetközi megjelenés elősegítése érdekében hatékonyabb ingatlanszakmai részvételre törekszünk, mert ehhez értünk, ebben profik vagyunk.

Együttműködések terén valamennyi korábbi partnerünkkel folytatni kívánjuk az eddigi együttműködést, ha kell és rajtunk múlik, javítunk azon. Most az Egyetemekkel és oktatási intézményekkel az élőbb kapcsolat létrehozása a cél, az Allianz Hungária Biztosító Társasággal, és a Vodafone-nal kötött szerződéseinkben számszaki változások azt szeretnénk elérni, mivel tudjuk, hogy ez alapvetően a szakma érdeke is. Bízunk benne, hogy az ÉTK kiadóval kötött szerződésünk eredményeként szakmánkat kedvező áron tudjuk kiváló szakmai ismereteket nyújtó szakkönyvek birtokosaivá tenni, mint a következő hónap elején megjelenő EVS-2009, amely a korábbi anyag jelentős átdolgozása.

 
Tilk László Géza (Ingatlanmédia Szövetség) és Dr. Németh László (Allianz)

Az oktatás terén megkezdett munkát folytatjuk a FÜTI Omega Kft.-vel, az egyetemekkel és továbbképző intézeteikkel, valamint az ÉMI-vel karöltve. A MIT-hez szorosan kötődő tananyag készült, amelyet a MIMIR (Magyar Ingatlanszakmai Minősítő Rendszer) keretében kívánunk főként hasznosítani.
A már végzett, tevékenységet folytató szakemberek minősítési rendszerének bevezetésén dolgozunk a kompetencia elv alapján. A MIMIR rendszer alkalmas a szakemberek végzettségtől és gyakorlattól függő nyilvántartására, az oktatás teljes körű ellenőrzésére, a minősítési rendszerek irányítására, etikai előírások betartatására, időszakos, vagy végleges eltiltásra indokolt esetben.

Ingatlankezelés, -gazdálkodás:
Az NFGM gondozásában részt veszünk a Nemzeti Létesítménygazdálkodási Stratégia véleményezésében nagyon jó, hogy készül egy ilyen anyag. Szükség van a témakörre való nagyobb odafigyelésre, a mindenkori kormányzat figyelmének, a mainál nagyobb felkeltésére. Jó, hogy az anyag elsősorban szakmai és nem próbál meg politizálni.
Az EU támogatásokból jó lenne minél többet hasznosítani, de ne határozzák meg, hogy ez kiknek jár!
Konstruktív munkában részt kívánunk venni.

Értékbecslés, vagyonértékelés
A szakmát érintő legfontosabb idei aktualitásra az INGATLAN-, ILL. VAGYONADÓ BEVEZETÉSÉHEZ: a MIT részéről konkrét javaslattal éltünk, amelyet Keresztély Dezső, Netkovszky Kálmán és dr. Sztranyák  József jegyeztek. A javaslatot eljuttattuk az ÖM-hez, az NFGM-hez, a PM-hez és a Miniszterelnöknek, akik megköszönték, de végül a PM részéről azt a tájékoztatást kaptuk, hogy az országgyűlés másik javaslatot fogadott el.

A MIT ingatlanszakmai felül reprezentáltsága ellenére értékbecslő ingatlanszakmai kérdésekben és értékbecslés területén nem tartja a téma egyedüli képviselőjének magát. A MIT tiszteletben tartja minden szakmai szervezet, testület véleményét, javaslatát, és törekszik az ingatlanszakma minél egységesebb fellépésére.

A készülő átfogó ingatlanszakmai regisztrációt tartalmazó törvény előkészítése kapcsán jeleztük, hogy az IMMOLA-szerződés aláírásával a MIMIR rendszer keretén belül készek vagyunk felállítani a hiteles, regisztrált, országos szintű szakmai névjegyzéket. Ugyanis az ingatlan értékesítések tisztaságának megőrzése érdekében átlátható és törvényekkel, rendeletekkel szabályozott minősítő rendszerre (MIMIR), valamint annak felügyeletére független, Felügyelő Bizottság létrehozására van szükség. Az így létrehozott szakmai, önszabályozó rendszer kvázi előkészíti az ingatlanpiacot az egyéni tagságon alapuló Független Szakmai Ingatlankamara intézményének megalakításáig. Ennek lesz minden kormánycikluson átívelő kötelessége a kiszámítható szakmai szabályozási rendszer létrehozása, és a maffiatevékenység visszaszorítása.

A közgyűlés fontos momentuma volt Dr. Bék Ágnesnek, a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság elnökének beszámolója:
A két év gazdálkodásának összevetéséből megállapítható, hogy a pénzügyi lehetőségek 2009-ben igen nagymértékben csökkentek. Kevesebb szponzorálási díj érkezett, valamint a tagdíjak befizetése is elmaradt az előző évhez képest.
Fontos megállapítás, hogy a Magyar Ingatlan Tanács saját működésére csak a legszükségesebbet költötte: az irodai letét, a weblap működtetése valamint a MIT domain név fenntartása, a külföldi tagsági díj és a postaköltség is szükséges volt.

Dr. Bék Ágnes (MIT alelnök, TTOE elnök)

Ezután az Oktatási Bizottság tevékenységét Kirsch Gábor – remek marketing elemekkel tűzdelve – mutatta be.
2009-ben azokra a kérdésekre kereste a választ a MIT Oktatási Bizottsága, melynek eredményeként kidolgozta azt a keretrendszert, ami segíti kijelölni a szakmában tevékenykedők, (mind az árral úszók, mind a bizonytalanul sodródók) számára a szakmai fejlődésüket elősegítő oktatási és nyilvántartási rendszert.
Mert szakmai oktatási rendszerre szükségünk van függetlenül attól, hogy melyik csapatban, milyen mezben játszunk, mert ez nem csak a szakma, hanem az emberek érdeke is.

 
Kirsh Gábor (MIT Oktatási Bizottság tagja)

Ezt követően a MIT-ben megvalósítandó és megvalósított feladatok szempontjából a talán legfontosabb bizottság, a Fundraising Bizottság tevékenységének ismertetésére került sor Osadcow Gergely MIOSZ elnök úr jóvoltából.
Amikor a MIT elkészítette a Fundraising – más néven Forrásteremtő – Programját attól a felismeréstől vezérelve, hogy az ernyőszervezet szakmai érdekképviseleti, valamint társadalmi feladatait csak úgy láthatja el hatékonyan, ha minderre megfelelő pénzeszköz áll rendelkezésre. Ebben – az éves tagdíjakból származó bevételeken túl – érintettük pályázati pénzek, szponzori támogatások, időszaki kiállítások/konferenciák szervezésének lehetőségét, de a rendszeres szakmai képzésekre formálódó igényt is.
Értéknövelt szolgáltatásokat lehet marketingelni, de még inkább érdemes egy olyan tömegbázist megteremteni, amely szakmai nívójával ki akar tűnni a középszerű mezőnyből.
A MIT költségvetéséhez hasonlóan, a Fundraising Bizottság is keresztfélévekről – és annak bevételeiről – számolt be. A gazdasági válság elérte a szponzorainkat is, így bevételeink csökkentek. Viszont lényegesen jobban teljesítettünk a rendezvényszervezés terén.

Összegezve elmondható, hogy az elmúlt év során befolyó támogatások és részben barter, illetve részben szponzorált programelemeink, fejlesztéseink voltak jelentősek. Szeretném felhívni még egy adatra a figyelmüket: az összbevételhez képest a tagdíjak aránya nem érte el a 2%-ot, ebből arra a következtetésre juthatunk, hogy főként a Fundraising tevékenység miatt jöhettek létre a Magyar Ingatlan Tanács rendezvényei, amelyet szponzorainknak és a szervezetekben dolgozó kollégáinknak ezúton is köszönünk.

A gazdasági válság eredményeket és gondokat is eredményezett. A MIT taglétszáma egy nagyon erős, civil és kormányzati körökben egyaránt elismert szakmai szervezettel, a Lakásszövetkezetek és Társasházak Országos Szövetségével bővült.

Negatív szervezeti vonásként sajnálatos módon a Társasházi Közös Képviselők Egyesülete idén nyáron feloszlatta önmagát, így szövetségünk létszáma nem változott. Fürjes Árpád TKKE elnök, MIT alelnök úr felmentését kérte a tisztsége alól és betegsége miatt sajnos már meg sem tudott jelenni a közgyűlésen.
A közgyűlés – munkáját elismerve – köszönte meg alelnök úr eddigi munkáját és helyére Dr. Bék Ágnest választotta meg, aki egyben az utóbbi évek legsikeresebb szervezetének, a Társasházak és Társasházkezelők Országos Szövetségének elnök asszonya. Személyével tovább erősödött a Magyar Ingatlan Tanács szakmailag jól felkészült, elismert vezetőinek sora. Személye jövőben a MIT számára stabil hátteret jelenthet. Többek között azért, mert, a TTTOE által a Kossuth Rádióban, 2007-ben kezdeményezett társasházi rovat állandó szakértőjeként dr. Bék Ágnes olyan tekintélyre is szert tett, ami miatt képesek a fél országot átutazni az emberek egy vele való találkozásért. Ez persze csak a naprakész szakmai tudás birtokában képzelhető el, ami azonnali megoldást biztosít a segítségre szorulóknak.
Az elmúlt másfél évben a THT-n, a hírlevelük révén, a Kossuth Rádión és a konferenciáinkon keresztül beérkezett több mint 1500 megválaszolt kérdés is jelzi azt az aktivitást, amit korábban egyetlen szervezet sem tudott felmutatni.
Az általuk elért 22 000 társasház, a 30 ezres e-mail adatbázis és a vidéki partnerhálózat nem csak aktív kapcsolatot jelent a szakmával és a társasházakban élőkkel, de olyan feladatot is, amit eddig olyan színvonalon végeztek ami ennek a bázisnak a kiépüléséhez vezetett.
Fontos eredmény az is, hogy abban a “légüres térben” amíg a társasházi törvényt a köztársasági elnök visszaküldte a Parlamentnek, sikerült olyan javaslatot tenniük, amivel jelentős anyagi terhektől szabadították meg a társasházakat. E szerint – a korábbi változattól eltérően – nem kötelező a könyvvizsgálók általi ellenőrzés, azt mérlegképes könyvelők is elvégezhetik.
Nos ez a szakmai munka és ez a médiatámogatás segítheti-e a MIT-et abban, hogy súlya növekedjen, céljait könnyebben elérhesse és betöltse a neki szánt vezető szerepet az ingatlan szakmában.
A közgyűlés nem véletlenül, egyhangúlag szavazott bizalmat az elnök asszonynak!

A MIT elnökség javaslatára a közgyűlés erősítette meg tisztségében az új stratégiai tanácsadót, Osadcow Gergely MIOSZ elnök személyében.

Közgyűlésünkkel arra szerettük volna felhívni a figyelmet, hogy változtatni kellene bizonyos bevett gyakorlaton, új eszközökkel, mechanizmusokkal hatékonyabbá kellene tenni az együttműködést mind az építési-, fejlesztői- és ingatlan-szakma szereplői között, mind pedig a szakma és a kormányzat szereplői között.

Az ingatlanszakma mára kvalifikáltságban, szervezettségben és felkészültségben méltó partnere a gazdasági környezetének, szakértői közreműködése nyomán erősödik a társadalmi igazságosság és a gazdasági hatékonyság, nőhet az emberek komfortérzete, jó közérzete, hogy megalapozott döntéseket hoznak, legyen az életük legnagyobb döntésénél, egy lakóingatlan vételénél, vagy éppen egy üzleti beruházói döntésnél. Fontos tudni, hogy mit ér a szakma, de tenni is kell érte, konzultálni a rokon- és társszakmákkal, hogy tudjanak rólunk és a jó tapasztalatok birtokában kiszámítható partnerek lehetünk, amely végső soron munkát, kenyeret és elismerést jelent.

Budapest, 2009. szeptember 23.

Magyar Ingatlan Tanács