Warning: A non-numeric value encountered in /home/magyshu1/public_html/wp-content/themes/Divi/functions.php on line 5841

A Magyar Ingatlangazdálkodók Szövetsége 2010. május 26-án tartotta fennállásának 20. közgyűlését a BKIK Baross Gábor termében.
A nagy érdeklődés által övezett rendezvényen a kamara és társszervezetek vezetői , valamint a sajtó jelen lévő képviselői mellett megtisztelt minket jelenlétével a CEAB brüsszeli székhelyű ingatlantanács elnökasszonya, Claudine Speltz asszony is.
A közgyűlésen Dr. Kiss Zoltán BKIK alelnök úr és Keresztély Dezső MIGSZ elnök úr köszöntőjét követően a luxemburgi elnökasszony tartott előadást az európai ingatlanpiacról.

A krízis előtt Európában a vagyon fokmérője az egyes európai uniós családoknál a  tulajdonban lévő ingatlanvagyon volt.
Az első és másodlagos lakóhelyek adta ingatlanállomány szabta és szabja meg a vagyonosok körét az egyes országokban. 
Európában például Németországban 60% a tulajdon mértéke  és 40% bérlet,  míg  ezzel szemben Magyarországon a 92%-os tulajdon áll szemben a sajátságos viszonyok miatt csökkent 8%-os bérlakásmennyiséggel.
A háztartások eladósodottsága mellett a likviditásképesség, a jövedelmek rendszertelenül alacsony mértéke nehezíti a krízis során megnőtt költségszintek kifizethetőségét.
A banki hitelállomány felduzzadása és a tulajdonosok pénzügyi tűrőképességének csekély volta  a szakmagyakorlókra ró nehézségeket.
Új munkát kapnak az ingatlankezelők a francia  ingatlanos szervezetek (UNI, CNAB, FNAIM) mintája alapján és ez az ingatlanos tanácsadás.
Ez a kezelő cégek kliensei számára biztosít további garanciákat a helyes üzemeltetés terén.
Görögország és Írország mellett Portugália  is bajban van, ez további feladatokat fogalmaz meg az uniós szervezetek számára – fogalmazott az elnökasszony Budapesten.
 
A Közgyűlésen a továbbiakban a mérlegbeszámoló, majd annak egyhangú elfogadása mellett beszámoltak a szervezetek a bécsi RealVienna ingatlankiállítás és konferencia tapasztalatairól és arról, hogy a Szentpéterváron 2010. szeptember 8-10. között megtartásra kerülő Proestate rendezvényen is részt kívánnak venni a hazai szakmagyakorlók.
A rendezvényen hivatalos átadásra került a madridi  CEPI közgyűlésen elfogadásra került és kiállított minősítés i  dr. Fábián Árpád MIGSZ  alelnök úr cégének, a második kerületi vagyonkezelő Budép Kft.-nek, amit Claudine Speltz CEAB elnökasszony és dr. Németh Miklós CEAB főtitkár adtak át.
A minősítő dokumentummal újabb magyar cég került kitüntetett helyzetbe Európában.
 
A rendezvény résztvevőit Géczy Dorottya művésznő csodálatos dalokkal szórakoztatta és zárta be a szervezet ünnepi közgyűlését.