Warning: A non-numeric value encountered in /home/magyshu1/public_html/wp-content/themes/Divi/functions.php on line 5841

 

Megtartásra került a MIT közgyűlése 2008. június 4-én

Az ingatlanszakmához méltó környezetben, a Duna Palota Barna termében a meghirdetett napirendek szerint megtartásra került a Magyar Ingatlanszakmai Szervezetek Országos Szövetsége közgyűlése.

Napirendi pontok voltak:                   

 1. Döntés az elnökség által az elmúlt időszakban jóváhagyott új tagok felvételéről.
  2. Nem fizető tagok, illetve Gyarmati és Társa Ügyvédi Iroda együttműködő partnerségből történő kizárása.
  3. Az elmúlt időszakról megtartott elnöki beszámoló, javaslat a 2008. évre.
  4. Az Ellenőrző Bizottság beszámolója.
  5. Az Oktatási Bizottság beszámolója.
  6. A beszámolók és a 2008. évi költségvetés elfogadása.
  7. Meghívott vendégek hozzászólásai.
  8. Az Alapszabály módosítása a székhelyet illetően.
  9. Az Elnökség újraválasztása, ennek keretében:

ˇ        Az Előkészítő Bizottság beszámolója a végzett munkáról

ˇ        A Bizottság javaslata a megválasztásra kerülő elnökség összetételére.

ˇ        Szavazatszámláló Bizottság megválasztása (1 elnök, 2 szavazatszámláló, ennek tagja nem lehet már megválasztott tisztségviselő és jelölt sem)

ˇ        A választás alapvetően az SZMSZ szerint történik: zártkörűen, a küldöttek szavazólapon szavaznak és egy urnában kerül gyűjtésre a szavazatuk.

ˇ        A 3 tagú Ellenőrző Bizottság megválasztása (az Előkészítő Bizottság javaslata alapján)

ˇ        Oktatási Bizottság megválasztása (az Előkészítő Bizottság javaslata alapján)

 1. A választás eredményének ismertetése, egyéb kérdések

ˇ        Tagdíjemelés

ˇ        Fundraising Bizottság felállítása

ˇ        Szervezetek közötti együttműködések

 1. Közgyűlés bezárása
  12. Közös ebéd

Az időközben Budapestre rászakadt vihar ellenére tagszervezeteink képviseletében jelenlévő küldöttek, illetve az együttműködő partnereink időben megjelentek, így a közgyűlés szavazóképes volt az előírt határidőre. Meghívott vendégeink közül részt vettek Gláser Tamás Alelnök (Vállalkozók Országos Szövetsége), Csider László Lakásügyi Titkárság Vezető (Önkormányzati Minisztérium), Dési Albert Szakmai Főtanácsadó (Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium, Üzleti Környezet Fejlesztési Főosztály).

Természetesen szervezetünk nyitott az ingatlanszakmai szervezetekkel való együttműködésre, ennek jegyében meghívtuk az alábbi szervezetek elnökeit, de nem jöttek el: MAISZ, MIÉSZ, KIVOSZ.

Összefoglaló

 1. A közgyűlés jóváhagyta az új tag, illetve az együttműködő partnerek felvételét: Társasházak és Társasházkezelők Országos Szövetsége (TTOE), Ingatlaniskola Home Promotion Kft., ETK Önkormányzati Klub.

ˇ        Dr. Bék Ágnes, a TTOE Elnöke bemutatta tagszervezetét. A színvonalas, havi rendszerességgel megjelenő Társasházi Háztartás c. havilap is gondozásukban jelenik meg. A MIT Elnöke jelezte, hogy az elmúlt időszakban a TTOE 3 olyan nagy rendezvényt szervezett, ahol alkalmanként közel 200 fő vett részt. Itt a lakosságot közvetlenül érintő kérdések kerültek megtárgyalásra.

ˇ        Az Ingatlaniskola Home Promotion Kft. tevékenységét maga az oktatás fémjelzi, a differenciált összetételű szervezeteink tagjai bizonyíthatják sokoldalúságukat, felkészültségüket.

ˇ        Az ETK Önkormányzati Klub segítségével az önkormányzatoknál folyó munkát kívánjuk hatékonyabbá tenni.

 

 1. A közgyűlés jóváhagyólag tudomásul vette a KISZ (Kiskun Ingatlan Szövetkezet) kizárását. Ennek alapja volt az, hogy a Kiskun Ingatlan Szakmai Kollégiumból – Ingatlan Szövetkezetté – átalakulni kívánt megyei szakma szerveződés hiteles működésének feltételeit nem sikerült biztosítani, illetve a tagdíj meg nem fizetése is a kizárást indokolta. Megszüntetésre került a Gyarmati és Társai Ügyvédi Iroda pártoló tagsága.

 

 1. A számos programpontot tartalmazó elnöki beszámoló ismertetésre került, melynek alapján a következő elnökségi ülésen feladatterv készül.

 

 1. Ellenőrző Bizottság beszámolója

ˇ        A MIT 2007. és 2008. évi költségvetésének és munkaterv ismertetése (Osadcow Gergely, Ellenőrző Bizottság Elnöke)

ˇ        2007. évi mérlegbeszámoló ismertetése (Vas Istvánné, MIT felkért könyvvizsgálója)

 

 1. Oktatási Bizottság beszámolója (Netkovszky Kálmán betegsége következtében, meghatalmazása alapján Dr. Sztranyák József ismertette)

 

 1. A közgyűlés mind az elnöki beszámolót, az Oktatási Bizottság beszámolóját, valamint a 2007. és 2008. évi költségvetést, illetve a 2007. évi mérlegbeszámolót elfogadta.

 

 1. Meghívott vendégeink közül elsőnek Gláser Tamás, a VOSZ Alelnöke kért szót, aki méltatta a Magyar Ingatlan Tanács általa és a gazdasági szereplők által érzékelhető szerepvállalását, közéleti megnyilvánulását. Jelezte, hogy a MIT-et elfogadják szakmai partnerként, a jövőben is a VOSZ programjának megfelelően, szívesen működnek együtt és támogatásáról biztosította a MIFÉK – az ő megfogalmazásában a Magyar Építőipari és Ingatlan Kamara – létrehozásában az ingatlanszakmát és megemlítette, hogy hasonlóképpen vélekednek – tudomása szerint – az építő- és építőanyag-ipar egyéb szervezetei.

Csider László (ÖM) tolmácsolta Dr. Bujdosó Sándor Szakállamtitkár Úr üzenetét, akit sajnos az utolsó pillanatban hivatali kötelessége elszólított, majd miközben elismeréssel nyilatkozott a MIT közel 3 éves tevékenységéről, szólt a Panel-programról, a lakásprogramról, ismertette az átalakult tárca várható cselekvési irányait, amelyhez a jövőben is kéri a MIT együttműködését, egyrészt a tárcához tartozó szakbizottságban, illetve a tárcaközi bizottságban.

Dési Albert (NFGM) említést tett az újjászerveződő tárca profiljairól, kiemelkedően foglalkozott az anyag- és energiatakarékosság kérdéseivel (főként a lakossági szektort érintő építkezések vonatkozásában), külön is szólt az Üzleti Környezet Fejlesztési Főosztály és a MIT együttműködéséről, jelezvén, hogy a jó együttműködést szívesen folytatják a jövőben is.

Dr. Németh Miklós (CEPI Alelnök) beszámolt a nemzetközi konferenciákon való szakmai részvételről, így a madridi SIMA-ról, a CEPI koppenhágai közgyűléséről, felvázolta a következő időszak programjait. Ennek sorában említette a 2008. június 20-i nemzetközi ingatlankezelői rendezvényt, ahol az IREM képviselői lesznek a MIGSZ vendégei – ahová meghívta a MIT tagjait –, de említést tett az októberi CEPI tisztújító rendezvényről Genfben, illetve felhívta a figyelmet az októberi müncheni Expo Real-ra, ahol kedvezményes megjelenést biztosítanak a CEPI-MIGSZ standon az ingatlanszakma számára.

 1. Az Alapszabály módosítása a székhelyet illetően elfogadásra került. Az új székhely: 1061 Budapest, Andrássy út 10.
 2. Az Elnökség újraválasztása, ennek keretében:

ˇ        Az Előkészítő Bizottság nevében Dr. Bék Ágnes beszámolt a végzett munkáról, jelezvén, hogy a 3 elnökségi tagnak lejárt a mandátuma és egyúttal ismertette a küldöttekkel, hogy valamennyi tagszervezetet felkeresve ismertették az Előkészítő Bizottság 3 főre tett javaslatát (Dr. Sztranyák József, Keresztély Dezső, Fürjes Árpád), melyet a tagszervezetek elfogadtak; további jelöltekre javaslat nem érkezett.

ˇ        A szavazás előtt Szavazatszámláló Bizottság megválasztására került sor: elnöke Dr. Németh Miklós, tagjai Grécs Ildikó (IME), Leéb Ibolya (MIOSZ).

ˇ        A lejárt mandátumú Elnökségi tagok választása az SZMSZ szerint történt: zártkörűen, a küldöttek szavazólapon szavaztak és egy urnában került gyűjtésre a szavazatuk. A szavazás eredménye: elnök Dr. Sztranyák József, alelnökök Keresztély Dezső és Fürjes Árpád.

ˇ        A 3 tagú Ellenőrző Bizottság megválasztása. Jelöltek voltak: Osadcow Gergely (elnök) – aki az újrajelölést nem fogadta el –, Dr. Bék Ágnes, Jamniczky Zoltán és Kecskeméti Sándor, akik a jelöléseket elfogadták. A szavazás eredménye: elnök Dr. Bék Ágnes, tagok Jamniczky Zoltán, Kecskeméti Sándor.

ˇ        Oktatási Bizottság megválasztása (az Előkészítő Bizottság javaslata alapján). Jelöltek voltak: Netkovszky Kálmán, Rajczi József, Kirsch Gábor. A jelöléseket az érintettek elfogadták és a közgyűlés által megválasztásra kerültek.
 

 1. Egyéb kérdések
 • Itt került megtárgyalásra a Fundraising Bizottság újbóli felállítása, mely a MIOSZ önálló indítványa volt, ezt előzetes anyag hiányában a közgyűlés nem tudta önálló napirendként tárgyalni, ezért érdemi döntés itt sem született, a közgyűlés elnökségi hatáskörbe utalta ennek felállítását. A vitában számos okos érv hangzott el, amelyet az Elnökség dolga lesz figyelembe venni a konkrét kialakításnál.
 • 20%-os tagdíjemelésről polemizált a közgyűlés a 2008. év vonatkozásában.
 • Ingatlanszakmai szervezetek közötti együttműködés tárgyában 3 fős tárgyalódelegáció létrehozásáról döntött a közgyűlés, melynek tagjait soros ülésén az Elnökség jelöli ki.
 • Dr. Sajtós Gábor megemlítette, hogy a BME MTI-nek új igazgatója van, és az eddigi jó együttműködés alapján szívesen összehoz az újraválasztott elnökséggel egy találkozót és az elnöki beszámolóban elhangzott Ingatlan Akadémia vonatkozásában jelezte, hogy ezt a címet ők már évek óta használják, de szívesen részt vesznek az együttgondolkodásban.

A munka zárásaként ízletes ebéd került elfogyasztásra, miközben a küldöttek és a meghívott vendégek között élénk párbeszéd folyt.

Magyar Ingatlan Tanács