Warning: A non-numeric value encountered in /home/magyshu1/public_html/wp-content/themes/Divi/functions.php on line 5841

MEGHÍVÓ KÖZGYŰLÉSRE

Kedves Kolléga!

A Magyar Ingatlan Tanács Elnöksége tisztelettel meghívja Önt, a 2011. március 16. napján 15 órára a FÜTI Omega Kft. (Budapest I. ker., Kuny Domokos u. 13-15.) 6. emeleti konferenciatermébe, a Szövetségünk soros Közgyűlésére.

A Közgyűlés napirendi pontjai:
1. A Közgyűlés megnyitása, tisztségviselőinek megválasztása (levezető elnök, jegyzőkönyvvezető és jegyzőkönyv hitelesítők)

 1. Döntés az elnökség által az elmúlt időszakban jóváhagyott új tagok felvételéről
 2. A legutóbbi Közgyűlés óta eltelt időszakról elnöki beszámoló megtartása, javaslattétel a 2011. évre.
 3. Beszámoló a MIT 2009/2010. évi gazdálkodásáról, javaslat a 2011. évi gazdasági költségvetési terv elfogadására. A könyvelő és a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság véleményezése alapján az előterjesztések megvitatása, elfogadása.
 4. Beszámolók:
 5. a) Oktatási Bizottság – MIMIR Titkárság
 6. c) MIMIR Bizottságai
 7. Meghívott vendégek hozzászólásai
 8. Döntés közhasznú szervezetként történő továbbműködésről
 9. Alapító okirat módosítása, Postafiók létesítése.
 10. Szavazatszámláló Bizottság megválasztása
 11. Döntés az egyik megüresedett alelnöki poszt betöltéséről, az új alelnök megválasztásáról, a Jelölő Bizottság javaslata alapján. (A Jelölő Bizottságnak a MIT Elnökség Mireisz Tibor Alelnök úr lemondását követően az IME, mint visszahívó és küldő szerv javaslatát elfogadva, Dr Kardos Kázmér Elnök urat javasolja).
 12. A választás eredményének ismertetése, egyéb kérdések
 13. Közgyűlés berekesztése.

Ezúton tájékoztatjuk, hogy amennyiben a Közgyűlés határozatképtelen, úgy a megismételt Közgyűlést 2011. március 16. napján 16 órakor tartjuk meg változatlan helyszínen.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a megismételt Közgyűlés a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes, fenti napirendi pontok tekintetében.

Az esetleges akadályoztatást, távolmaradást kérem személyesen jelezni, szíveskedjél a 06/20/9651-961 telefonszámon, vagy az info@mitmail.hu e-mail címen.

Budapest, 2011. március 6.

Üdvözlettel:

Dr. Sztranyák József

MIT Elnök