Warning: A non-numeric value encountered in /home/magyshu1/public_html/wp-content/themes/Divi/functions.php on line 5841

Tisztelt Kolléga!

 Tárgy: Meghívó MIT Közgyűlésre!

A Magyar Ingatlan Tanács a tagszervezetei részvételével 2017. május 25-én 15 órakor tartja, a LETESZ (1146 Budapest XIV. ker., Zichy Géza utca 4.) földszinti konferenciatermében soros közgyűlését, amelyre ezúton a MIT elnöksége nevében tisztelettel meghívunk!

Az Alapszabály értelmében minden egyes tagszervezetet három személynek kell képviselnie a Közgyűlésen, akik indokolt távolmaradásuk esetén adhatnak képviseleti felhatalmazást valamelyik társuknak.

A Közgyűlés napirendi pontjai:

  1. A Közgyűlés megnyitása, tisztségviselőinek megválasztása
  2. A legutóbbi Közgyűlés óta eltelt időszakról elnöki beszámoló megtartása, javaslattétel a 2017. évre.
  3. Beszámoló a MIT 2016/2017. évi gazdálkodásáról, javaslat a 2017. évi gazdasági költségvetési terv elfogadására. Hozzászólások:
  1. A könyvelő és
  2. a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság
  3. az előterjesztések megvitatása, elfogadása.
  4. Meghívott vendégek hozzászólásai
  5. Különfélék
  6. Közgyűlés berekesztése.

Amennyiben a Közgyűlés határozatképtelen, úgy a megismételt Közgyűlést, változatlan napirendekkel, 2017. március 25-én 15.30 órakor tartjuk meg változatlan helyszínen.

A megismételt Közgyűlés a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes, fenti napirendi pontok tekintetében. Mindenkit szeretettel várunk!

Budapest, 2017. május 10.

Üdvözlettel:

Dr. Sztranyák József

MIT Elnök