Warning: A non-numeric value encountered in /home/magyshu1/public_html/wp-content/themes/Divi/functions.php on line 5841

A Városok, Építmények Fókuszterület 2009. szeptember 16-án Debrecenben tartott workshop ülésének emlékeztetője

Az előzetesen bejelentkező fókuszterületi tagok Dr. Kovács Imre tanszékvezető úr jóvoltából szívélyes fogadtatásban részesültek és a Debreceni Egyetem Műszaki Karának tanácstermében 9.30-kor megkezdték a munkát.

 
Dr. Kovács Imre tanszékvezető és Dr. Sztranyák József (MIT Elnök, fókuszterület koordinátor)

Alapvetően az előzetes meghívóban rögzítetteknek megfelelően zajlott a program, de a résztvevők kérésére az egyes napirendi pontok felcserélődtek, így a rövid köszöntőket követően (Dr. Kovács Imre, Dr. Sztranyák József) Kozák Melinda projekt menedzser (ÉMI) adott tájékoztatást az alábbiakról:
ˇ    Bejelentésre került a Platform web-oldalának elkészülte, melyre feltölthetők a különféle munkaanyagok, illetve rendezvények. (www.epitesugyiplatform.hu)
ˇ    Folyik az innovációs klaszter akkreditálása az ÉMI által beadott pályázat keretében.
ˇ    Az ÉMI felhívta a figyelmet arra, hogy az ECTP gyakorlata szerint, az építési oktatási területen belül Student Chapterek formájában mozoghatnak a diákok az országok (és a technológiai platformok programjai) között.

Bejelentésre került egyúttal, hogy november 24-25-én Brüsszelben kerül sor az ETP (Európai Technológiai Platform) 2009. évi közgyűlésére, ahol a tisztségviselők újraválasztásra kerülnek. Az ÉMI jelöltje, Dr. Matolcsy Károly főosztályvezető úr.  Kérés hangzott el a fókuszterületek vezetői felé, hogy vegyenek részt ezen a brüsszeli ülésen.

 

Ezt követően Dr. Bánky Tamás, az ÉMI tudományos igazgatója mutatott rá a Szentendrei Ipari Parkban rejlő lehetőségekre, ismertetve az építkezés jelenlegi helyzetét, jelezve, hogy az ipari park területén jelenleg számos kutató-fejlesztő, illetve minősítő laboratórium működik: zaj- és rezgésvédelmi, épületakusztikai, felvonó-vizsgáló, tartószerkezeti, tűzvédelmi laboratórium, illetve automatizált tűzvédelmi berendezések minősítését végző laboratórium. Az innovációs centrumként is funkcionáló park a felsorolt kutató-fejlesztő szellemi kapacitást, az ÉMI Nonprofit Kft. építőipari szakmai tapasztalatait, valamint a szakmai munkakultúrát kívánja szakmai és pénzügyi befektetők bevonásával továbbfejleszteni, és a rendelkezésre álló kutatói-fejlesztői lehetőségeket fokozottabban kihasználni. Ehhez mind a kiépített, korszerű infrastruktúra, mind a magasan képzett, kvalifikált munkaerő rendelkezésre áll.

Ezután Dr. Kovács Imre tanszékvezető főiskolai tanár – házigazdánk – bemutatta a Debreceni Egyetemet, a Műszaki Kart, illetve az Építőmérnöki Tanszéken folyó munkát. Egy nagyon érdekes, a gazdasági helyzet szülte gazdálkodási forma gyakorlati megvalósítását ismertette.
ˇ    A Debreceni Egyetem gazdálkodásának pozitív mérlegéhez jelentősen hozzájárul az a gyakorlat, hogy a tudományos munkát és a kutatások gyakorlati megvalósítását Spin-off cégekbe kiszervezik.
ˇ    Alakítottak egy Létesítmény Energetikai Klasztert (konzorciumot – 7 klaszteren belül: tervezők, szolgáltatók, kivitelezők részvételével), melynek az akkreditációja most van folyamatban! A klaszter nyitott, 3 tag ajánlásával még bárki csatlakozhat.
ˇ    Liapor könnyűbeton gyártó üzemet indítanak be a közeljövőben a Dunántúlon – reneszánszát éli a régi-új technológia (az ÉMI konzultációs lehetőséget ajánlott fel).

Szólt a régió sajátosságainak való megfelelés kényszeréről az oktatásban, az MSc és BSc oktatási szisztémákról, rámutatva a létesítményenergetikai klaszterek alkalmazásának szükségszerűségéről és egy általuk Egerszalókon tervezett energiatudatos szabad formájú épületet is fényképek segítségével elénk varázsolt.

A nagy érdeklődést kiváltó bemutatót követően a Győri Széchenyi István Egyetem TDK csapata a fókuszterület tevékenységébe kiválóan illeszkedő Kultúra, természet, technológia találkozása Győr vízi világában címmel tartott előadást, amely nagy sikert aratott a résztvevők körében.

A helyzetet csak fokozta ezt követően az Archistat Kft. bemutatkozása, amelynek során két különböző, de nem kevésbé fontos munka került bemutatásra. Az egyik egy igazán szakmai tevékenység, amelynek során a szalmából és cementből álló termék lehetséges építőipari hasznosítását vázolták, mint egy tanszéki kutatási irányt. A terméket kézbe lehetett venni és fizikailag érzékelni. Dr. Bánky Tamás, az ÉMI tudományos igazgatója szakmai együttműködést ajánlott fel az egyetemnek ennek kapcsán.

Az elméleti munkák bemutatása során Vámospércs új utakon címmel IVS stratégia került ismertetésre. Az IVS valamennyi karakterisztikáját profi módon felmutató tanulmány értékét külön aláhúzza, hogy egy olyan kistérségben került sor modern építészeti megoldások sokrétű alkalmazására, amelyet a település összetett problémáinak ismeretében úgy dolgoztak ki a tanszék munkatársai, hogy munkájukkal arra sikerült választ adniuk, amely a területen élő embereket foglalkoztatta, problémáikra megoldást nyújt. A polgármester asszony, aki végig részt vett az ülésen, ezt nem csak megerősítette, hanem a terület és a testület munkájának ismertetésével mindezt elismeréssel illette.

Az elhúzódó workshopot egy munkaebéd szakította meg, amelynek során egyrészt az előadásokkal kapcsolatos izgalmas kérdések kerültek tovább elemzésre, másrészt ehhez szorosan kapcsolódva megjelent a MIMIR, mint Ingatlanszakmai Regiszter szükségessége és alkalmazási lehetősége a rokon- és társszakmák használói számára. Az egyetemek képzési rendszeréhez ez a téma amúgy is szorosan illeszthető, mivel akkreditált képzési központok, ahol az ingatlanos szakembereket képezik. Így ez a téma is természetesen górcső alá került.

A találkozó végeztével megemlítettük, hogy a fókuszterületben még idén hátra van egy MTA konferencián való részvétel, illetve Dr. Makovényi Ferenc, a Szent István Egyetem dékánja részéről felajánlott tanulmány lefordítása, menedzselése a fókuszterület részéről, az ÉMI támogatásával és a TÖOSZ közreműködésével.

Amennyiben az ETP “Városok, építmények” fókuszterülete célul tűzte ki a felsőoktatásban (egyetemi szinten), és a gazdasági szféra vezető vállalatainál, azonos területen folyó K+F projektek összehangolását, akkor célja lehet az ingatlanfejlesztési / várostervezési projektek megrendelői (Önkormányzatok, befektető társaságok) és az említett intézmények tervezési feladatokra alakult Spin-off cégei közötti kooperáció segítése is! Ezzel a K+F modell K+F+I(nnováció) elemmel is kiegészülne, melyben elsősorban végzős diákok kapnak lehetőséget arra, hogy a “való világban” is megmérettessenek. Reményeink szerint, a program sikeres végrehajtásának egyik legfőbb érdeme a felsőoktatásba vándorló jelentős szabadpiaci tőke lesz!

Az ülés során felmerült teendők a részünkről:
ˇ    Linkcsere megvalósítása a MIT oldal és az ETP oldal között.
ˇ    Akár a JKV is feltölthető az ETP új weboldalának védett részére.
ˇ    Az egyes országok technológiai platformjainak programjai hol vannak közzé téve? – ha van ilyen, nekünk nem kell feltölteni a sajátunkat?
ˇ    Önkormányzati konferencia szervezése az IVS-t és a felsőoktatási kooperációt a középpontba állítva.
Végezetül bejelentésre került, hogy a fókuszterület soron következő ülésére várhatóan október 7-én kerül sor, ahová találkozót szervezünk a FEVEC Magyarországon tartózkodó delegációjával. Fő konzultációs területek: az innováció, az EU-s közreműködés a környezetvédelmi és egyéb építési projektekben a nemzetközi tapasztalatok alapján.

Budapest, 2009. szeptember 18.

Magyar Ingatlan Tanács