Warning: A non-numeric value encountered in /home/magyshu1/public_html/wp-content/themes/Divi/functions.php on line 5841
  Már csak 19 nap van hátra!!!
EURÓPAI INGATLANIPARÁG TALÁLKOZÓJA

Moderátor: Kovács János

BÉRLAKÁS SZEKCIÓ

 Szövetségünk részéről nagyon fontosnak tartjuk, hogy Magyarországon széles körben megismerjék az Első Magyar Bérlakás Építési Klasztert, bízunk abban, hogy példánk a környező országokban is alkalmazható.

A közhasznú bérlakás rendszer kiépítése Magyarországon

 Az Első Magyar Bérlakás Építési Klaszter megalapítása és küldetése

 A közhasznú bérlakás rendszer kialakításával Magyarország igazodni kíván az EU hagyományaihoz, biztosítva ezzel az aktív dolgozók arányának növeléséhez szükséges új munkahelyek működtetéséhez szükséges humán feltételeket. A meglévő munkahelyek jobb kihasználása és új munkahelyek igénylik a foglalkoztatottak számának növelését, amely kulcsfeltétele a XXI. század színvonalának megfelelő lakhatási feltételek biztosítása.

 Az innovációs parkok, illetve ipari parkok létrehozásával új járműgyárak megépítésével és a járműipar bővítésével a lakhatási feltételek biztosításában paradigma változás ment végbe azzal, hogy a magán tulajdonban építendő lakásokkal és a vagyonosodás lakástulajdon szemléletével szemben a technikai modernizáció újból létrehozza a korszerű energia-hatékony, környezet-tudatos technológiákkal kivitelezett bérlakás rendszert, amely a munkahelyek közelében épül és nagyfokú rugalmasságot biztosítva elősegíti a munkaerő mobilizálását. Ezzel az ingatlan tulajdon primátusa megszűnik és lakásvagyonnal szemben elsőbbséget kap a megélhetés és a munkahely prioritása.

 A Magyar Ingatlan Tanács a globális gazdasági válságból való kitörési lehetőségként kezdeményezte a korszerű bérlakások építését, illetve a közhasznú bérlakás rendszer létrehozását. Az energia-hatékony, környezettudatos bérlakások létrehozását az EU támogatja, másrészt a magyar építőipar európai referenciát hozhatna létre az unió számára. Az építőipar bérlakás építési programjának megvalósítása multiplikátorként a magyar ipart is lendületbe hozná, amely alapvető feltétele a válság megszüntetésének.

  Az Első Magyar Bérlakás Építési Klaszter közhasznú bérlakás Rendszer megvalósításához szükséges kutatás– fejlesztési- oktatási tevékenysége

 – nemzetközi tudásközpont létrehozása az alacsony – közel nulla energia felhasználású lakások, középületek közhasznú bérlakás rendszerben történő megvalósítására, valamint innovációs szerepvállalás a klaszter munkájával érintett Zöld, illetve Megújuló energia tudásközpontok közötti kapcsolatok kiépítésében, együttműködésében

– alacsony – közel nulla energiafelhasználású ingatlanok kivitelezéséhez szükséges építőanyag és berendezés gyártása az üvegház hatás (CO2 kibocsátás) csökkentésén alapuló gyártástechnológiai eljárások kifejlesztésével,  

–  a bérlakás rendszer minőségi klaszterének megtervezése 10 minőségi kategóriába sorolásával. Az I.-IV kategóriájú szociális alapú alacsony beruházási és üzemeltetési költségigényű bérlakás típustervek készítése minőségi kategorizálás alapján. Az V.-X. kategóriájú piaci alapú bérlakások típus, illetve egyedi mintaterveinek készítése a minőségi, a legfelsőbb kategóriákban a luxus iránti igények alapján.

–  a közhasznú bérlakás rendszer office tevékenységének kifejlesztése az uniós gyakorlat alapján. Az I.-IV. szociális bérlakás kategóriában ezeknek az ingatlanoknak a kezelését az önkormányzatok, míg a piaci alapú bérlakások kezelését és egyéb szolgáltatásait a Klaszterba tartozó office irodák lássák el.

–  a közhasznú bérlakás rendszerben a Klaszter a piaci alapú bérlakásépítés mellett szociális bérlakásokat is épít annak érdekében, hogy a foszilis energia-megtakarítás a   teljes rendszeren belül, mint mintarendszeren belül megvalósuljon.

A Klaszter küldetése és fő célkitűzései

 A világon elsőként a környezettudatos és energia-hatékony építési technológiák felhasználásával referenciajellegű közhasznú bérlakás állomány létrehozása annak érdekében, hogy a nemzetközileg élenjáró technológiai rendszerek és építészeti megoldások az EU számára mintaként rendelkezésre álljanak.

 A Klaszter tagjai elkötelezik magukat arra, hogy a közel nulla energiafelhasználású, illetve a passzív házak építéséhez a hazai kutatás-fejlesztési eredményeket alapul véve mindent megtesznek annak érdekében hazai fejlesztésű technológiai rendszereket alkalmazzanak, illetve a kivitelezéshez szükséges építési anyagokat hazai gyártásból szerezzék be annak érdekében, hogy a munkahelyek számát növeljék és bevételekből származó eredmény visszaforgatását itthon biztosítsák.

 Piacvédelem az országon belüli és külföldi ingatlanpiaci szereplőkkel szemben, akik minőségen aluli beruházásokkal gyengítik a piac árait, és ezzel kárt okoznak az ország gazdaságában stratégiai szerepet jelentő ágazatban, valamint további károkat okoznak ezen a területen működő egyéb társaságoknak, és magánszemélyeknek.

 Budapest, 2011. május 3.

 Magyar érdekek, konkréten magyar cégek kapcsolat építési lehetőségeinek bővítése, megteremtése. Ez nemcsak az ingatlanokkal foglalkozókra, vagy építő-szerelő vállalatokra, de a szolgáltató/gyártással foglalkozó cégekre is vonatkozik, tehát értelme van egy ún. „vállalati találkozási pont” létrehozásának a BRES 2011 Nemzetközi Konferencia Szekcióülésén!

Ez mindannyiunk közös érdeke! 

Ehhez kíván fórumot és segítséget adni a BÉRLAKÁS SZEKCIÓ!

Kovács János

+36 20 975 0527

janos.kovacs@bres2011.com
Részletesebben: – a magyar nyelvű szakmai anyagunk (click ide!).