Warning: A non-numeric value encountered in /home/magyshu1/public_html/wp-content/themes/Divi/functions.php on line 5841
 


Az EPF Irányító Bizottságának (Managing Committee) 50. ülése

Brüsszel, 2009. május 11-12.

Az ülés a szokott precizitással kezdődött és fejeződött be, ennek során először bemutatkoztak az új tagok:           

              

 
Elinor Fors, Director, Scandinavian International Property Association
W. Joseph Houlihan, Managing Director, Cohen & Steers Europe
Reinhold Lennebo, Managing Director of the Swedish Property Federation

Jelentkezésüket elfogadta a Managing Committee.

Ezt követően az alábbi témákat tárgyalták meg a résztvevők:
1.    A határokon átnyúló ingatlanbefektetési alap létrehozásával kapcsolatos új fejlemények.
2.    Tekintettel a globális válságra, javaslatok megfogalmazása az Alternatív Befektetési Alapok irányítására vonatkozóan.
3.    Magántulajdonú lakóingatlanok felújítása és tatarozása során alkalmazandó ÁFA kulcs csökkentési lehetőségeinek széleskörű bevezetését szorgalmazza az EU tagállamok vonatkozásában az EPF.
4.    Módosító javaslatok kerültek megfogalmazásra az épületek energiateljesítményére vonatkozóan, a 2002/91/EC sz. direktívákkal kapcsolatban. Jelentőségét az adta, hogy május 19-én  az EPF Környezetvédelmi Bizottsága is tárgyalni fogja és az észrevételeket a plénumon kell érvényesíteni.
5.    Épületek Energia Tanúsítványa ügyében a Bizottság lobbi tevékenységeként elért eredmény került értékelésre és megállapítást nyert, hogy az EPF-nek hatékonyabban kellene érvényesíteni a tagok érdekeit.
6.    Az előző ülésen megfogalmazott EPF stratégia véglegesítése.
7.    Külön témaként került napirendre a Lehetséges Nemzetközi Ipari projekt a fenntarthatóság jegyében, a GRI jelentés alapján.
8.    Az EPF promóció áttekintése és projektjei az európai és nemzetközi konferenciákon.
     Az EVS 2009-es varsói indítása (2009. április 1.) Részt vett Michael MacBrien a következő előadással: “Új hajnal az európai ingatlan piacokon – Az EU Ingatlan politikájának középpontjában az értékelés”
     IPD közép-és kelet-európai konferencia, Prága, május 6.: Michael MacBrien előadása: „A jövő szabályozása – Az Európai Unió: Megoldás a közép-európai ingatlanpiacok megújulásához”
     A Francia Értékelési Iparág első értékelése, Párizs, június 4.: Részt vesznek Michael MacBrien és François Isnard az ŤEurópai eljárás rendek az ingatlanok és vagyonelemek értékbecslésébenť című előadással.
     BEX (Változó épület) Konferencia, Hamburg, június 8-10.: A konferencia moderátora  Michael MacBrien, megnyitja John Frederiksen; továbbá az EPBD (Buildings Platform) szekcióban: Pirjo-Liisa Koskimäki, Head of European Commission Unit in charge of EPBD, Bengt Wĺnggren, SPF Vice-President and Member of the EPF Energy & Environment Committee
9.    Egyéb kérdések között megtárgyalásra kerültek az alábbiak:
Várható EPF bővítési irányok: ennek során a MIT képviselője jelezte, hogy a horvát tagszervezet komoly érdeklődést mutat a tagság iránt. A Committee állásfoglalása alapján minél előbb rövidre kell zárni a csatlakozási tárgyalásokat. Ebben a MIT vállalta, hogy július végéig elősegíti a csatlakozást.
Következő ülések időpontjai és helyszínei:
2009. november 3-4., Brüsszel
2010 február 22-23., Brüsszel
Függőben:
2010-ben májusi vagy júniusi Managing Committee (Irányító Bizottság) ülés

 

Liz Peace elnökasszony összegezte az ülés legfontosabb eredményeit, ennek alapján sikeresnek nyilvánítva az ülést jó munkát kívánt a következő időszakra és jelezte, hogy a BEX Hamburgban társaságunk számára egy jeles esemény lesz, ahol a megnyitót John Frederiksen elnök úr tartja, az egyik szekciót Michael MacBrien vezérigazgató úr, a Titkárság vezetője vezeti, továbbá két jelentős gazdasági kerekasztal-beszélgetés moderátora lesz.

Brüsszel, 2009. május 13.

Dr. Sztranyák József
Elnök
Magyar Ingatlan Tanács