Warning: A non-numeric value encountered in /home/magyshu1/public_html/wp-content/themes/Divi/functions.php on line 5841

2017/18 évi tevékenységek összefoglalása

 

 • MIT székhelye átszervezésre került
 • Informatikai rendszerváltás – korszerűsítés, interaktív (elektronikus szavazás, stb.)
 • Szövetségeink: BISZ, IGE, IME, LETESZ, MIGSZ, MIOSZ, TTOE.
 • Ingatlanszakmai kompetenciavillantás, a velünk szövetséges szakmai szervezeteknél, önkormányzatoknál, állami szereplőknél, örvendetesen emelkedett az elmúlt évben is.
  1. BKIK, VOSZ (MIT Stratégia tervét kérték, lehetőséget biztosítottak a Príma rendezvénysorozatban jelölni), VOSZ_PBMRSZ, ÉVOSZ;
  2. MMK, PMMK, MUT;
  3. ETE, PMSZ;
  4. KKVHÁZ;
  5. Főváros, X. ker, XIV. ker.;
  6. NAV (adófórumok), NGM („Leaders-for-a Day”), Miniszterelnökség (adminisztrációcsökkentési Road-show).
 • Ingatlanszakmai ügyeink:
  1. ingatlanszakma irányítás és ellenőrzés áthelyezése az önkormányzatoktól, valós ellenőrzési helyekre;
  2. Tulajdonlap korszerűsítés
  3. Országos közhiteles ingatlankataszter előkészítése
  4. Etikai Kódex érvényre juttatása az ingatlan iparágban
  5. Ingatlanoktatás: Mátrix, életpálya típusú továbbképzés, Közös képviselő képzésre engedélyt kaptunk az oktatáshoz jegyzetet készítettünk.
 • Általános nagy ügyekben a MIT kompetencia megjelenítése:
  1. Környezetvédelem ügye:
   1. ingatlanfinanszírozási munkacsoport létrehozása
   2. SEAP főváros, illetve megyeközpontok környezetvédelmi fejlesztések harmonizációja, „élhetőbb város”, illetve a „fenntartható fejlődés”;
 • Jelentősebb rendezvények szakmai kooperációk:
  1. 2018 KLENEN18 és 2019-ben KLENEN19
  2. VOSZ-BPMRSZ Vállalkozó Nap
  3. Eu-s Pályázaton indultunk – először EPF, majd BME magasépítési tanszék;
 • Kitüntetési javaslatok:
  1. Gáspár Péter Pált javasoltuk a megtisztelő Primissima díjra
  2. Kovács János BKIK Emlékplakett
  3. Kardos Kázmér BKIK Oklevél
 • Nemzetközi kapcsolatok
  1. (EPF)
  2. Ecuador, Barcelona Afrika
 • MIT küldetése nem változott 2018-ban sem
  1. az ingatlanszakma elismertetése;
  2. céljaink megvalósításához szükséges pénzügyi eszközök biztosítása;
  3. a KKV szektorban, az ingatlanos kis és mikro vállalkozások (családi bázison felépültek) támogatása
  4. a szakterületén fellelhető innovációk menedzselése, illetve ezek kkv szektoron belüli, illetve kívüli hasznosítása
  5. szakmai tanácsadás, CSOK és NOK-ban rejlő lehetőségek feltárása a szövetségeinkben dolgozó kollégák számára
  6. A VOSZ KMRSZ –el közösen energetikai korszerűsítési projektjeiben való részvétel, egyes kiemelt projektekre a MIT védnökséget vállalhatna és segíthetné az ingatlanosok részvételét, valamint közgazdasági számításokkal járulna hozzá az eredményes felkészüléshez.
  7. Szakmai szervezeteink között, illetve azok és lakosság között felmerült vitás kérdések tisztázása szükség esetén Békéltető, illetve Etikai bizottság elé vitele

Tervezett feladataink

 1. Az ingatlan nyilvántartási rendszer továbbfejlesztése
 2. Ingatlan oktatási rendszer kifejlesztése (Az ingatlan továbbképzés kreditpont rendszerben)

Közös Képviselői Képzés mintegy tízezres nagyságrendű a képzettség nélkül folytatott társasházkezelések száma.

 1. Javaslat készítése az ingatlan vonatkozású jogszabályok korszerűsítésére (lakástörvény –bérlakás-törvény, elektronikus építési napló, társasházkezelés, ingatlankezelés,
 2. Szakmai konferencia, azaz saját ingatlan szakmai konferencia szervezése.
 3. Vállalkozói Klub működtetésében részt venni.
 4. NOK 2, Vállalkozói közösségek. (NOK 3. bérleti rendszer bevezetése, ha a tulajdonos befektetésként kívánja hasznosítani)
 5. Pénzügyi Szolgáltatás, – Hitelek. (nulla kamatozású hitel Pest megye KEOP pályázatán mintegy 8,5 milliárd Ft áll rendelkezésre beruházások finanszírozására.) Kifejlesztett, LTP rendszerben történő energetikai korszerűsítési modell ajánlása a családi házak korszerűsítésére (megtakarítás jellegű megtérülés)
 6. Pályázatokon való indulás
 7. A jövőképben vázolt célkitűzések megvalósítása Érdekazonosság megteremtése, a saját értékeik fel és elismerése, biztatás annak fejlesztésére.

 A kapcsolatok fejlesztése. Alapvetően, az eddigi gyakorlatot követve, de……..

 1. Feltérképezni azokat a jelentős szövetségeket, civil szerveződéseket, akik ellenérdekeltek lehetnek a céljainkkal szemben és párbeszédet kezdeményezni velük ennek feloldására.
 2. Laza kollegiális munkastílusunkat felváltani az egymást kölcsönösen megbecsülő, egymás idejét tiszteletben tartó, hatékony és rövid tárgyalási stílusú, felelősöket kijelölő munkakapcsolatokra, ahol a korrektséget, határidőt és a megjelenési kötelezettséget elsődlegesnek tartjuk.
 3. Értékes Szövetségünk minden egyes tagját támogatni kell szakmai törekvéseiben: IGE, IME, LETESZ, MIGSZ, MIK, MIKSZ, MIOSZ, TTOE, MIKSZ, PISZ.és az megújult LOSZ-t.
 4. Operatív lépések
 5. Stratégiai koncepció alapján a MIT tevékenységének a korszerűsítése.
 6. Egy-egy szövetség átvilágítása a MIT és a társszövetségek részéről nyújtandó segítségnyújtásban az adott szövetség fejlődéséhez.

MIT Elnökség